top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Parkovanie v Starej Ľubovni? Voľné miesta sú pri zimnom štadióne

Zaparkovať v centre mesta počas pracovných dní býva problematické.


Mesto Stará Ľubovňa má v centrálnej zóne zavedené regulované parkovanie, čo znamená, že obyvatelia si za parkovanie platia.

Samospráva chce preto upriamiť pozornosť na parkovisko medzi športovou halou a zimným štadiónom. Tento priestor využívajú na parkovanie aj veriaci pri návšteve nedeľných omší. A k dispozícii je aj pre tých, ktorí nechcú platiť za regulované parkovanie v pracovných dňoch.


BEZPEČNÉ PARKOVANIE

„Je monitorované, pod kamerovým systémom, pritom nie až tak ďaleko od centra mesta. A vidíme, že počas týždňa je toto parkovisko nevyužívané. Ak by tam parkovalo viac ľudí, tak sa zníži nápor na iné parkoviská,“ dodal primátor mesta Ľuboš Tomko.


ÁUT V MESTE PRIBÚDA

Situácia s parkovaním sa zhoršuje nielen v centre mesta. Do budúcnosti sa preto podľa slov primátora nedá vylúčiť ani spoplatnenie parkovania na sídliskách. Pribúda totiž rodín s viac ako jedným autom a parkovacích miest je žalostne málo. „V rámci finančných možností chceme budovať aj nové parkoviská. Máme spracovaný projekt na sídlisku Východ aj Západ, lebo statická doprava je náročná a vo večerných hodinách je tam už umenie zaparkovať,“ doplnil primátor.

Alena Dudláková

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 8, 28. februára 2024)


Comments


bottom of page