top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Parkovacia NOVINKA je slovenským unikátom!

Takmer do roka a do dňa od začatia stavby bude sprístupnená novinka v meste Stará Ľubovňa a v prípade zdravotníckych zariadení absolútna novinka v republike - parkovací dom. Stavba pohltila 1,8 mil. eur, a to z vlastných i úverových zdrojov Ľubovnianskej nemocnice. Niekoľkomesačné zdržanie, keď sa rátalo s otvorením na sklonku minulého roku, si vyžiadali technické riešenia i súčasná situácia v stavebníctve.

„25. mája prebehlo preberacie konanie, kedy sme stavbu prevzali, samozrejme, nemôžme parkovací dom ešte užívať, pretože sa spustil kolaudačný proces, ktorý bude v dvoch etapách, teda najskôr musia byť skolaudované prístupové cesty a priľahlé bloky a až potom môže dôjsť ku kolaudácii samotného parkovacieho domu,“ priblížil aktuálny stav stavby v réžii akciovej spol. Metrostav Slovakia, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Peter Bizovský. Ako dodal, práce a hlavne pôvodne plánovaný rozpočet sa nateraz neodklonili od plánu.

Pre verejnosť teda platí, že reálne budú môcť vodiči v novom parkovacom dome zaparkovať už v druhej polovici júla.


Koľko miest a pre koho?

Dlhoročný problém s parkovaním pred nemocnicou, hlavne v ranných hodinách, keď vodiči často

krúžili v priľahlom okolí hľadajúc voľné miesto, sa zrejme konečne vyrieši. Nový parkovací dom ponúkne okolo 240 parkovacích miest. Plus ďalších 20 bude stále reálnych pred nemocnicou. Rátať treba s miestami pre zamestnancov nemocnice, ktorá aktuálne zamestnáva okolo 500 ľudí. „Miesta pred Ľubovnianskou nemocnicou budú slúžiť len zdravotne ťažko postihnutým, tak zamestnancom, ako aj verejnosti a v areáli parkovacieho domu, predpokladáme, vznikne okolo 120 - 130 parkovacích miest, ktoré budú slúžiť len pre verejnosť,“ konkretizoval riaditeľ nemocnice, ktorá ráta s platením v novom parkovacom dome.

Ceny ako v meste

Ako podotkol P. Bizovský, ceny sa nebudú líšiť od cien v rámci parkovacej politiky mesta. Zvýhodnené ceny budú mať zamestnanci nemocnice. K dispozícii budú parkovacie automaty i náležité dopravné značky. „Veríme, že vodiči z nášho okresu konečne pokojne zaparkujú. A tiež veľká časť tu prichádza aj z iných regiónov, mnohí sú objednávaní na určitú hodinu na vyšetrenia, tak veríme, že odpadne stres a bude to k spokojnosti všetkých pacientov i návštevníkov nemocnice,“ dodal Peter Bizovský.


foto: Edvin Fazekaš

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 22 (8. jún 2022)

Comments


bottom of page