top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Osobitné nároky na učiteľov špeciálnej školy

Učiteľom rozhodne patrí uznanie i vďaka, a to nielen jeden deň v marci. O to väčšie nároky sú kladené na pedagógov, ktorí sa musia popasovať aj s rôznymi diagnózami žiakov. V Špeciálnej základnej škole (ŠZŠ) sv. Anny v Starej Ľubovni, kde vyučuje šesť učiteľov a pomáhajú im štyria asistenti, treba okrem potrebného vzdelania, v tomto prípade špeciálnej pedagogiky, predsa aj čosi navyše.


VZDELANIE NUTNÉ, VZŤAH NEVYHNUTNÝ

„Máme tu mladších i starších učiteľov, a teda sa to prelína. Mladší sú dravejší, ale zas starší majú dostatok pedagogickej praxe, ktorú môžu odovzdávať,“ podotkol riaditeľ ŠZŠ Ján Rusiňák a zdôraznil, že ich žiaci rozhodne nepotrebujú ľútosť, ale pochopenie a prijatie. „Musíme v nich nájsť to, čo v nich je a rozvíjať to. Bez toho, aby učiteľ nemal vzťah k tejto práci, ťažko dosiahne adekvátne výsledky.“ Dôležité je tu aj isté odosobnenie sa od zdravotného stavu žiaka, ako podotýkajú odborníci, pedagóg sa tu nesmie nechať emočne „zvalcovať“. „Ľútosť nie je prostriedok k tomu, aby pedagóg vedel odovzdať to, čo náš žiak potrebuje,“ podotkol riaditeľ školy, ktorá sa snaží pomáhať učiteľom, ale predovšetkým i žiakom cez rôzne projekty, kde získava financie jednak na podporu asistentov učiteľov, ale tiež na najnovšie technické vymoženosti doby.TECHNIKA UĽACHČUJE PRÁCU PRÁCU, ŽIACI VIAC NAPREDUJÚ

„Cez štátne zdroje nie je možné zakúpiť mnohé, často drahé špeciálne pomôcky a softvéry. Zameriavame sa preto na projekty, hlavne takzvané mäkké, ktoré podporujú rast a napredovanie našich žiakov,“ podotkol manažér a ekonóm školy Ondrej Pristáč. Napriek tomu, že mnohé pomôcky veľmi uľahčujú prácu a posúvajú žiakov špeciálnej školy dopredu, sú finančne nákladné a pohybujú sa pritom v stovkách až tisíckach eur. „Z normatívnych finančných prostriedkov by to bolo náročnejšie a bol by to beh na dlhé trate. Tieto projekty, ktoré sú zacielené aj na žiakov s autizmom alebo so zdravotným znevýhodnením, nám pomáhajú pomerne v krátkom čase získať dostatok financií na zakúpenie potrebných pomôcok,“ dodal riaditeľ školy. Napriek tomu, že sa v škole podarilo získať mnohé pomôcky, plánov je ešte dosť. „Teraz máme zálusk na ďalšiu špeciálnu pomôcku, ktorá síce stojí 1300 eur, ale slúži pri komunikácii žiakov s detskou mozgovou obrnou a softvér programu umožní učiteľovi kontrolovať, či žiak vnímal obraz očami,“ dodal J. Rusiňák.

Foto: ĽMS

Článok bol uverejnený č 14 (14. apríl 2021)

Comments


bottom of page