top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Lákadlo v Starej Ľubovni inšpiruje aj okolité obce

Updated: Jul 19, 2021

Nadšenci vodnej turistiky dostali nový impluz v podobe novej lodenice, ktorú v Starej Ľubovni oficiálne sprístupnili 30. júna, deň pred 31. novodobým ročníkom Medzinárodného rodinného splavu po rieke Poprad.

„Tento priestor, ktorý bol zanedbaný, sa nám podarilo zrevitalizovať a vybudovanie lodenice sme považovali za istý morálny dlh v rámci vodáckej turistiky, ktorá má vyše 50-ročnú tradíciu. Stará lodenica, ktorá už bola v zlom stave, musela už skôr ustúpiť novému ihrisku, takže sme radi, že sme našli miesto, ktoré zapadá do celej vodáckej koncepcie a hlavne má potenciál na ďalšie rozširovanie,“ pripomenul primátor Ľuboš Tomko (na fotografii vpravo).

AJ VODÁCKE KURZY PRE DETI

Okrem lodenice za vyše 50 tisíc v rámci projektu cezhraničnej spolupráce za vyše 130 tisíc €, by sa malo pokračovať aj s úpravou okolia. V pláne je revitalizácia okolitej zelene, oddychové prvky i pohodlný vstup do rieky Poprad.

Lodenica bude slúžiť na požičiavanie a skladovanie lodí a predmetov určených na vodácku turistiku. Dá sa tu uložiť 20 plavidiel (kajaky, kanoe), je tu priestor aj na uskladnenie dvoch vozíkov na prepravu plavidiel. Nechýbajú tu šatne na prezlečenie pred splavom, príručný sklad s pádlami, prilbami i záchrannými vestami, ktoré budú tiež k dispozícii na požičanie.

„Veľmi sa tešíme z rozvoja vodáctva v meste, radi by sme rozbehli aj aktivity s deťmi základných škôl. Je tu teraz tento vynikajúci priestor a zázemie, už aj tento rok sme začali ponúkať 2-3-hodinové workschopy, aby sa deti zoznámili s plavidlami a mohli si to aj reálne vyskúšať na vode,“ potešená z novinky bola aj Marta Hanečaková, riaditeľka Centra voľného času, ktoré má s vodáctvom bohaté skúsenosti v rámci organizovania medzinárodných splavov.


INŠPIRUJÚ SA AJ STAROSTOVIA OBCÍ

Už doteraz známy medzinárodný splav spájal Starú Ľubovňu okrem poľskej strany s viacerými obcami okolo rieky Poprad, 83-kilometrová trať, kde sa dá obdivovať množstvo prírodných krás, má totiž aj niekoľko stanovíšť s rôznymi športovými a kultúrno-spoločenskými aktivitami, nová lodenica však ešte viac naštartovala ďalších nadšencov vodného adrenalínu k aktivite. Úvahy smerujú k ďalším zastávkam na splave, a to v obciach Chmeľnica, Plaveč či Čirč.

„Spolupráca s našou obcou, ktorá je vlastne prvou zastávkou splavu, trvá už dlhé roky, a to, čo sa týka kempovania vodákov a športových aktivít. Táto lodenica sa nám ale veľmi pozdáva a chceli sme urobiť niečo nové. Napríklad medzičlánok splavu, začiatok bude v Starej Ľubovni a v Čirči by sme tiež postavili podobnú lodenicu alebo niečo na odvoz lodí,“ plánuje starosta obce Čirč Michal Didík.


Napokon zámerom mesta je, aby práve splav po rieke Poprad lákal turistov a stal sa produktom aktívneho cestovného ruchu. Slúžiť k tomu majú aj rôzne výstavy a veľtrhy, ktoré sa tento rok kvôli pandémii museli nateraz presunúť do online a TV priestoru.


foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 26, 27 (7. júl 2021)

Comments


bottom of page