top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Nezamestnanosť klesá, v kraji patríme k najlepším

Odkedy prepukla pandémia, nezamestnanosť v okrese Stará Ľubovňa v septembri prvýkrát výraznejšie klesla. K mesiacu október bola na úrovni 7,77 percenta. Na Slovensku bolo na tom horšie 23 okresov a v Prešovskom kraji drvivá väčšina.

Najvyššia nezamestnanosť 9,66 percenta bola zaznamenaná ešte v apríli tohto roka, pričom úroveň okolo deviatich percent zostávala do leta. Najväčší skok nadol prišiel v septembri, pričom klesajúca úroveň zostala zachovaná. Súviselo to najmä s uvoľnením protiepidemiologických opatrení. „Pozitívnym javom je skutočnosť, že počas pandémie nedošlo v okrese Stará Ľubovňa k žiadnemu hromadnému prepúšťaniu,“ uviedla Anna Lazorčáková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Starej Ľubovni.


Neistota v radoch zamestnávateľov

Ešte začiatkom roka 2020, kedy sme začali zaznamenávať nástup ochorenia covid-19, bola nezamestnanosť v Staroľubovnianskom okrese na úrovni šiestich percent. „Na vývoj nezamestnanosti v okrese Stará Ľubovňa mala pandémia negatívny dopad hlavne v roku 2020, kedy došlo k nárastu miery evidovanej nezamestnanosti z 5,97 percent v mesiaci január na 9,13 percent v mesiaci december,“ priblížila A. Lazorčáková. Ako dodala, do zoznamov nezamestnaných síce neprichádzalo rádovo viac ľudí, zato menej ich bolo z evidencie úradu vyradených. „To poukazuje na skutočnosť, že zamestnávatelia vzhľadom na neistú situáciu vytvárali menej pracovných miest ako v minulých rokoch.“


Aký bude vývoj?

Ku koncu októbra 2021 bolo v evidencii úradu na Farbiarskej ulici 2 190 ľudí hľadajúcich prácu. Takto pred rokom ich bolo až o 369 viac.

Za desať mesiacov minulého roka prišlo do evidencie ÚPSVaR v Starej Ľubovni až 2 431 osôb. Pre porovnanie, za rovnaké tohtoročné obdobie ich napočítali 1 963, pričom až 1 567 z nich bolo zaradených do pracovného pomeru. „Na vývoj nezamestnanosti do konca roka 2021 bude mať vplyv hlavne vývoj aktuálnej pandemickej situácie, sprísňovanie protipandemických opatrení a taktiež aj ukončenie sezónnych zamestnaní v stavebníctve a lesníctve,“ poznamenala riaditeľka inštitúcie v našom okresnom meste.

Aktuálne bolo na v Starej Ľubovni evidovaných 275 voľných pracovných miest a to z rôznych oblastí a profesií.Doma ich niet, prichádzajú Ukrajinci

Štatistiky zaznamenávajú aj údaje o zamestnávaní cudzincov, napríklad príslušníkov z takzvaných tretích krajín. V okrese Stará Ľubovňa bol ich počet v októbri i septembri 33, mesiace predtým 36 a 37. Úrady práce v takýchto prípadoch vydávajú potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta pre účely udelenia jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie. Ide o pracovné pozície, na ktoré aktuálne niet vhodných uchádzačov v evidencii u nás a to napríklad lekárov, kuchárov, čašníkov, vodičov MKD či zámočníkov. „Ide hlavne o cudzích štátnych príslušníkov z Ukrajiny,“ vysvetlila riaditeľka ÚPSVaR v Starej Ľubovni.Pomoc podnikateľom

a živnostníkom za vyše 27 miliónov

Počas celej pandémie ÚPSVaR Stará Ľubovňa schvaľoval príspevky zamestnávateľom a živnostníkom v rámci projektu Prvej pomoci. Celkovo išlo o podporu v sume vyše 22,7 milióna eur. „V roku 2020 bol tento príspevok poskytnutý 496 zamestnávateľom na udržanie 2 213 pracovných miest. V roku 2021 bol príspevok poskytnutý 603 zamestnávateľom na udržanie 2 625 pracovných miest,“ upresnila Anna Lazorčáková, riaditeľka Úradu práce v Starej Ľubovni.

Cez ďalšie nástroje opatrení na trhu práce podporil Úrad v roku 2020 vytvorenie alebo udržanie 826 pracovných miest v celkovej sume vyše 2,8 milióna eur. V tomto roku to bolo 686 miest v sume cez 2,3 milióna eur.Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 44 (24. november 2021)

Foto: Edvin Fazekaš

Comments


bottom of page