top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Na trhu sú už 30 rokov, výročie oslávili spoločne

Regionálna firma oslávila 30 rokov fungovania. Počas slávnosti poďakovalo jej vedenie zamestnancom i partnerom. Viac v našej reportáži.

Pripravila: Helena Musalová


INZERCIA

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 12, 27. marca 2024)

Comments


bottom of page