top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Na pokutách vybrali 14-tisíc eur

Mestskí policajti v Starej Ľubovni uložili v roku 2023 viac pokút ako v predchádzajúcom porovnateľnom období. Podľa polície je to tak aj pre dôsledné kontrolovanie parkovísk.


Najviac pokút uložili strážcovia poriadku v meste práve pri kontrole spoplatnených parkovísk. „Bolo riešených 697 priestupkov, z toho 647 blokovou pokutou v sume 7430 €, napomenutím 50 priestupkov. Tu sa znížil počet priestupkov oproti roku 2022 o deväť, ale suma navýšila o 2530 eur,“ priblížil Ľudovít Slodičák, náčelník mestskej polície, ktorý na tomto poste vystriedal po dlhých rokoch Oskara Ščigulinského.


Takmer o 300 priestupkov viac

Až o 5360 eur prišlo 404 vodičov za nerešpektovanie dopravných značiek, celkovo však v roku 2023 bolo riešených 1169 priestupkov. Z toho pokutou 1066, dohovorom 103 a celková suma pokút činila 13 780 €. „Na porovnanie, v roku 2022 bol súčet riešených priestupkov 891 a vybraných pokút 9580 €. Z toho vyplýva, že v roku 2022 bolo riešených o 278 priestupkov menej a vybraných pokút o 4200 € menej ako v roku 2023. Zvýšenie počtu zistených priestupkov je dané dôkladnou kontrolou parkovísk a vyhľadávacou činnosťou mestskej polície,“ spresnil náčelník.


Nasadili takmer 600 papúč

Policajti riešili vlani v 19-tich prípadoch aj rušenie nočného pokoja, verejný poriadok v 5-tich prípadoch, 7-krát odchytávali túlavých psov, zaznamenali osem priestupkov pri ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, trhový poriadok v počte štyri priestupky, susedské vzťahy 11-krát a 29-krát verejné pohoršenie. „V roku 2023 bol 599-krát použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla a skontrolovaná totožnosť u 250 občanov,“ doplnil Ľ. Slodičák.


Služby si plánujú

Policajti spolupracovali s mestom, mestskými organizáciami i štátnou políciou. Ôsmi mestskí policajti vykonávali obhliadky mesta aj problémových lokalít, rovnako rannú preventívnu činnosť pri základných školách. „Policajti majú svoje obvody. Ide o päť územných častí obvodu, čo sa osvedčilo. Hliadkovú službu vykonávajú všetci príslušníci aj v celom meste,“ vysvetlil Ľ. Slodičák, podľa ktorého v roku 2023 nedošlo k výraznému nárastu trestnej činnosti a bezpečnostná situácia v rámci mesta Stará Ľubovňa je stabilizovaná a porovnateľná s predchádzajúcimi rokmi.

ad

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10, 13. marca 2024)
Comments


bottom of page