top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Ministri hovorili o pomoci pre okres

Updated: Sep 19, 2022

Povedie zo Starej Ľubovne nová cesta s prepojením na diaľnice? Posilní a zlepší sa v našom okrese železničná doprava s prepojením do Poľska? Dôležité otázky týkajúce sa nášho regiónu boli na stole pri rokovaní ministrov vlád Slovenska a Poľska.


Okres Stará Ľubovňa zostal v minulosti z pohľadu cestného napojenia na diaľničnú sieť mimo zámerov. Ostatné mestá, ako napríklad menšia Levoča takouto výhodou disponujú. Nový zámer by napomohol mnohé oblasti posilniť, zo Starej Ľubovne by sme sa mohli komfortnejšie napojiť na D1 v Poprade či na A4 v Poľsku.


Len na štúdiu pol milióna eur

Stretnutie na úrovni členov vlád sa uskutočnilo v pondelok v Starej Ľubovni. „Hovorili sme na tému skvalitnenia dopravnej infraštruktúry, aj o možnostiach cestného koridoru medzi Popradom, Kežmarkom, Starou Ľubovňou a Nowym Saczom v Poľsku,“ povedal slovenský minister dopravy Andrej Doležal, ktorý priznal, že bez kvalitného dopravného spojenia nebude v našom regióne fungovať obchod, ani život. „Peniaze na úvodnú štúdiu uskutočniteľnosti zatiaľ prisľúbil poslanec Šipoš. Zároveň ma čaká rokovanie s pánom ministrom financií, budeme rokovať o celom návrhu rozpočtu na budúci rok. Na prípadnú realizáciu cesty dá odpoveď štúdia.“

Ako dodal, aby sa cesta vôbec dostala do podkladov, na multimodálnu štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá by mala zahŕňať aj železnicu, treba rátať s nákladom štátu do výšky približne 500-tisíc eur.


Poliaci budujú, Slováci nie

Kým slovenský minister vybudovanie strategickej cesty prechádzajúcej Starou Ľubovňou prisľúbiť nechcel, jeho poľský náprotivok mal v tom jasnejšie. „Nemôže to byť tak, že vozidlo nad 20 ton prevážajúce tovar musí zo Starej Ľubovne niekde do Piwnicznej zachádzať cez Vyšný Komárnik sto kilometrov po hranicu a ďalších sto kilometrov do Piwnicznej. Regióny sa musia rozvíjať a aj tomuto rozvoju bude slúžiť cesta, ktorú pripravujeme,“ povedal Andrzej Adamczyk, poľský minister investícií.

Po stretnutí náš minister priznal, že Poliaci sú v budovaní nielen dopravnej infraštruktúry výrazne pred Slovenskom. Neraz sa ich vraj poľská strana pýta, prečo je to u nás také zdĺhavé. „Ťažko povedať, možno majú nastavené inak priority,“ poznamenal A. Doležal.


Úsek Plaveč – Muszyna

Na stretnutí sa hovorilo aj o kvalitnejšom vlakovom prepojení Slovenska a Poľska, vec sa dotýkala najmä nášho okresu. „Treba povedať, že obidve strany chcú investovať do kvalitnejšej železničnej dopravy v úsekoch Plaveč – Muszyna a Kysak – Prešov – Plaveč, z našej strany je však príprava nulová, počíta sa s nákladmi asi 400 miliónov eur. Pre nás sa úsek Plaveč – Muszyna ukazuje ako kľúčový,“ podotkol A. Doležal. „Veríme, že by to mohlo napomôcť obidvom regiónom a zo Starej Ľubovne do Krakowa by ste sa dostali do dvoch hodín vlakom,“ spomenul A. Adamczyk.


Peter Rindoš, foto: autor, archív

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 34 (14. september 2022)


Kommentare


bottom of page