top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Mesto v spore okolo Družby neustúpi

Medzi Mestom Stará Ľubovňa a stavebnou firmou Euro-Štukonz prebiehajú prípravy na súdny spor. Dôvodom je nedokončená oprava obchodného domu Družba za 1,1 milióna eur. Tú mala podľa pôvodnej zmluvy zabezpečiť práve firma, za ktorou stojí osoba známa z inej spornej spoločnosti. V dávnejších rokoch sa jej darilo pri eurofondoch a získavala tiež zákazky pri vyhratých súťažiach rôznych miest.

Oprava Družby mala byť kompletne dokončená za dvanásť mesiacov, presne v novembri 2020. Zodpovednosť na seba prevzala firma Euro-Štukonz, ktorá vyhrala verejné obstarávanie s cenovo najvýhodnejšou ponukou. Počas rekonštrukčných prác sa však začali preukazovať prvé problémy, samospráva upozorňovala na absentujúcu kvalitu i pomalý priebeh prác, subdodávatelia zase hrešili pre nezaplatené faktúry. Komplikácie vyústili do sporu. „Viackrát sme upozorňovali, aby zhotoviteľ dodržiaval požiadavky kvality a aby personálne posilňoval stavbu. Tiež nám prichádzali listy od niektorých subdodávateľov, ktorí nemali vyplatené faktúry za svoje práce,“ zhrnul prednedávnom Ľuboš Tomko, primátor Starej Ľubovne, ktorá objekt Družby vlastní.


S firmou je spojená sporná minulosť

Bratislavská firma Euro-Štukonz má sídlo v Bratislave. Adresa firmy sa zhoduje so sídlom firmy Eubirac, ktorá v minulosti vystupovala pod názvom Euro-Building. Vo všetkých spoločnostiach nájdete meno Miloša Stopka, ich štatutára. A práve na Euro-Building sa v minulosti sťažovali viaceré verejné inštitúcie a samosprávy. Problémy hlásili aj mnohé firmy z dôvodu neplatenia a s firmou viedli súdne spory. Slovenský Dennik N prirovnal spoločnosť k Váhostavu. „Podstata sťažností bola v tom, že firma údajne vyhrávala verejné obstarávania na základe podhodnotených cenových ponúk. Následne cez reťaz spriaznených spoločností najímala externých dodávateľov, ktorým neplatila. Práce na stavbách potom viazli,“ uviedol zase denník Sme.


Pre mesto principiálna záležitosť

Spory medzi mestom a stavbárskou firmou vyústili v januári 2021 zo strany Euro-Štukonz odstúpením od zmluvy na Družbu. Radnica v Starej Ľubovni odstúpenie najprv neuznala. „Vyzývali sme na jej dodržiavanie a na určenie lehoty na odstránenie nedostatkov na stavbe. Keďže sme neskôr nenašli iné východisko, 10. mája sme od zmluvy odstúpili,“ konštatoval primátor. Podľa neho sa veci v spore nepodarilo uzavrieť ani v rámci mimosúdneho rokovania.

Zhotoviteľ sa mal napríklad domáhať pozície stavebného dozoru. „Podľa nás sa mal starať, kto bude stavbyvedúci a nie, kto bude kontrolovať stavbu. Doteraz sa napríklad nevieme domôcť stavebného denníka. Konateľ odmietal prísť k nám na stavbu, napríklad navrhoval stretnutie mimo mesta za mojej účasti, čo sú neštandardné veci. Problému nedokončenej Družby venujeme toľko energie, ako za dve plavárne. Ak by takýto zhotoviteľ mal prísť na plaváreň, ktorú v súčasnosti rekonštruujeme, zablokovalo by to celé mesto v rozvoji,“ poznamenal Ľ. Tomko. Ako dodal, zhotoviteľovi už mesto zaplatilo 646-tisíc eur, ďalších 60-tisíc si ešte nárokuje. „Nemôžeme platiť niekomu za niečo, na čo nemá nárok. Pre nás je to principiálna záležitosť, aj preto sme sa dali zastupovať renomovanou advokátskou kanceláriou,“ ozrejmil primátor.


Euro-Štukonz: Išlo o zlé riadenie

Už v minulosti sme spoločnosť Euro-Štukonz žiadali k rekonštrukcii Družby stanovisko. Kým vtedy nám ho nedoručila, tentoraz sa rozhodla reagovať. Podľa nej je za odstúpením od zmluvy s mestom nekompetentné riadenie stavby, najmä nezabezpečenie odborného stavebného dozoru. „S tým sme sa ešte pri realizácii verejných zákaziek nestretli. Máme za to, že Mesto Stará Ľubovňa je jediným na Slovensku, ktoré realizuje projekt z verejných zdrojov bez stavebného dozoru s príslušným oprávnením, pričom táto povinnosť vyplývala mestu priamo z uzatvorenej zmluvy. Na túto skutočnosť sme mesto opakovane upozornili,“ uviedol Euro-Štukonz v stanovisku.


Podľa zmluvy podpísanej oboma stranami mesto vyhlásilo, že počas opravy Družby bude vykonávať technický, stavebný dozor, čo podľa primátora plnilo. Euro-Štukonz zároveň hovorí, že v rámci mimosúdnych rokovaní si Stará Ľubovňa kládla nesplniteľné podmienky. „Namiesto toho, aby sa vec skončila zmierom, mesto zaplatilo radšej svojím právnikom vyššiu sumu, (doteraz viac ako 20 700 eur), ako sme pôvodne žiadali v rámci mimosúdnych rokovaní. V súčasnosti prebiehajú dva súdne spory o zaplatenie vykonaných prác a budú pribúdať ďalšie,“ napísala v stanovisku bratislavská firma.


Ďalšie stanoviská Euro-Štukonz

1) Mesto Stará Ľubovňa našej firme nezaplatilo ani

za odsúhlasené a vykonané práce. Na zvyšok sporných

prác máme znalecký posudok, takže o ich kvalite

a prevedení nemožno pochybovať.


2) Naša spoločnosť si nemohla splniť malú časť svojich

záväzkov (ktoré sú oveľa menšie ako to, čo mesto dlhuje

našej spoločnosti) vinou Mesta Stará Ľubovňa, ktoré

nekompetentným a skoro až podvodným spôsobom

odmieta zaplatiť za už vykonané práce. Keďže nám

odmieta platiť za vykonané a vzájomne odsúhlasené

práce mesto, z čoho máme platiť ďalej? Vzhľadom

na skutočnosť, že mimosúdne rokovania boli neúspešné,

museli sme sa za účelom vymoženia našich pohľadávok

a vydania platobného rozkazu voči Mestu Stará Ľubovňa

obrátiť na súd.


3) Ako sme už uviedli vyššie, naša spoločnosť od zmluvy

odstúpila, takže dokončenie stavby je vecou Mesta

Stará Ľubovňa.

(zo stanoviska spoločnosti Euro-Štukonz)


foto: ĽMS

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 38 (13. október 2021)

Comments


bottom of page