top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Mesto Stará Ľubovňa zostarlo

Výsledky zo sčítania obyvateľov ukázali zostarnutie vekovej štruktúry v našom meste. Podiel obyvateľov nad 65 rokov je oproti roku 2011 skoro o polovicu vyšší. Zaujímavosťou je, že aj keď na Slovensku celkovo žije viac žien ako mužov, v okrese Stará Ľubovňa je to naopak.

Sčítanie ukázalo že, počet obyvateľov oproti roku 2011 klesol. Kým pred desiatimi rokmi malo mesto 16 341 obyvateľov, k 1. januáru 2021 ich bolo 15 938. Rovnako ako na Slovensku aj v našom meste prevláda vyšší podiel žien ako mužov. V porovnaní s rokom 2011, kedy to bolo len o tri ženy viac, vlani už nežnejšie pohlavie presiahlo mužov v počte o 132.

V OKRESE VIAC MUŽOV

Na úrovni okresu však prevládajú muži. Staroľubovniansky okres, kde je podiel žien na úrovni 49,77 percent, sa tak zaradil k ďalším trom, ako je Námestovo, Tvrdošín a Medzilaborce, kde je taktiež vyšší podiel mužov ako žien. V ostatných častiach Slovenska prevládajú ženy.


ZVÝŠIL SA PODIEL SENIOROV

Trend starnutia Slovenska sa potvrdil aj v našom meste. V predproduktívnom veku sa výraznejšia zmena neudiala. Podiel vo veku 0-14 rokov je 18,67 % (2011 - 18,87 %). Mierny pokles bol však zaznamenaný v produktívnom veku 15-64 rokov. Zo 74,59 % klesol na 69,01 %, čo je o 1 190 obyvateľov menej.


Výrazný nárast sa udial v poproduktívnej skupine. Kým v roku 2011 bol podiel vo veku nad 65 rokov 6,51 %, teraz je to už 12,32 %. Najstaršia skupina sa tak zväčšila o 899 obyvateľov.

V rámci okresu Stará Ľubovňa sa podiel obyvateľov v poproduktívnom veku zvýšil o 3,22 % a Prešovského kraja o 3,81 %.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 7 (23. február 2022)Comments


bottom of page