top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Mesto Stará Ľubovňa nemá k dispozícií voľný byt pre núdzové stavy

Mesto Stará Ľubovňa má k dispozícií 188 nájomných bytov, všetky sú obsadené. A na stole je ďalších 82 žiadostí o pridelenie mestského nájomného bývania. Nateraz môže záujemcom radnica ponúknuť iba uvoľnené byty.


Už dlhodobo v meste absentujú hlavne nájomné byty nižšieho štandardu, ktoré by si mohli dovoliť aj rodiny s nízkym príjmom, prípadne osamelí rodičia a dôchodcovia. V meste chýba aj možnosť ubytovania pre občanov, ktorí žijú zo sociálnych dávok, prípadne ľudí bez príjmu.

Mestský byt sa predal

Mesto v decembri 2021 predalo do osobného vlastníctva 1,5-izbový byt na Ul. 1. mája. Bol to bývalý štátny byt, ktorý jeho nájomcovia v tom čase neodkúpili do osobného vlastníctva. Byt v minulosti slúžil aj ako dispozičný byt Mesta. Naposledy ho využívali učiteľky ZUŠ Jána Melkoviča z Ukrajiny. Do verejnej súťaže sa prihlásilo rekordných 14 záujemcov, za najvyššiu ponuku, a to 58 500 €, ho Mesto predalo novému majiteľovi.


Problematické bývanie na Ul. SNP

Donedávna boli k dispozícií aj nájomné byty IV. kategórie v rodinnom dome na Ul. SNP. V priebehu roka 2021 Mesto obdržalo negatívne odborné posudky o technickom stave domu, na základe ktorých rozhodlo o jeho zatvorení. „Štyri rodiny z tohto domu sa po výzve dobrovoľne odsťahovali, týmto rodinám bol poskytnutý jednorazový príspevok po 400 € na presťahovanie do iného bývania, zaplatenie zábezpeky. S ostatnými dvomi rodinami, ktoré sa z domu odmietli odsťahovať, prebehlo súdne konanie o vydaní rozhodnutia na vypratanie a opustenie nehnuteľnosti a po ňom dom opustila ďalšia rodina“ informovala Mária Raššová, vedúca sociálneho odd. a bytovej politiky.82 žiadostí

Stále najväčší dopyt je o pridelenie dvoj a 3-izbových nájomných bytov. „Veľký záujem prejavujú aj obyvatelia s nízkym príjmom, odkázaní na sociálne dávky, ale aj osamelí rodičia či seniori. O väčšie byty prejavujú záujem zväčša mladé páry,“ špecifikovala M. Raššová. Mesto má momentálne na stole 82 žiadostí o pridelenie mestského bytu, a to 52 o 2 a 3-izbový a 30 o 1-izbový či garsónku. Stále sú aj žiadosti o výmenu nájomných bytov.


Chýbajú nájomné mestské byty

Posledné dve nájomné 15-bytové jednotky boli dané do užívania v roku 2016 na sídlisku Za vodou, kde je nateraz najviac nájomných bytov, spolu 92.

Mesto teda nateraz môže ponúknuť iba uvoľnené byty, žiadateľom tak bolo v roku 2021 pridelených 8 takýchto bytov.

Najviac nájomných bytov je na sídlisku Východ, ďalšie byty sú na Letnej ul., Levočskej a pár ich je v meste.Foto: archív ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 9 (9. marec 2022)


Comments


bottom of page