top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Kto dostane mestské ceny?

Každoročne, s výnimkou pandemického obdobia, sa udeľujú mestské ocenenia. Po minulotýždňovom zasadnutí mestského parlamentu je už známe, kto ich dostane za rok 2022. Tentoraz absentovali návrhy občanov, ocenených navrhli mestskí poslanci.


Na sv. Mikuláša, patróna mesta Stará Ľubovňa budú tak udelené tri Ceny mesta, a to kolektívu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva za zvládanie pandémie a nasadenie v náročnom období a dvom umelcom Jánovi Pecúchovi a Vladimírovi Šipošovi, tu bude cena udelená in memoriam. O nomináciách rozhodli v tajnom hlasovaní poslanci, potrebná bolo 3/5 kvórum. Cenu primátora mesta Stará Ľubovňu dostanú dvaja občania mesta. A to dlhoročná vedúca stavebného úradu Mária Fabiánová a Jozef Vojtek, ktorý rovnako zasvätil dlhé roky práci, a to v službách ZŠ na Komenského ulici ako školník.

Odovzdávanie cien mesta patrí medzi výnimočné akcie na sklonku roka. Táto akcia má vyše 20-ročnú tradíciu (Cena mesta sa udeľuje od roku 1999, primátor odovzdáva ceny podľa svojho rozhodnutia od roku 2002). S menšími prestávkami si tieto ocenenia prevzalo okolo 200 osobností, kolektívov a organizácií. Boli roky, keď si naraz prevzalo Cenu mesta až 19 laureátov (1999) a Cenu primátora 13 osôb (roky 2002 a 2010).


Oklieštenie počtu cien

Aktuálne podľa mestského nariadenia sa môže Cena mesta udeliť najviac trom laureátom a Cena primátora najviac piatim.

Okrem slávnostnej udalosti a prezentov podľa mestského nariadenia všetci ocenení dostanú aj finančný dar vo výške 100 €.


Helena Musalová, ilu. foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 40 (26. október 2022)


bottom of page