top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Komerčné sú drahé, žiadané sú mestské byty

Updated: Apr 27, 2023

Pre vysoké úroky v bankách a neistotu na trhu práce, sa mladí ľudia túžiaci po rodine, boja zadlžiť. Bývanie v komerčnom nájme je drahšie, čo si mnohé rodiny dovoliť nemôžu. Často preto žiadajú o bývanie v mestských bytoch.

Ku koncu roka 2022 mesto dostalo spolu 86 žiadostí o pridelenie mestského nájomného bytu. 26 žiadateľov chcelo byt vymeniť za iný. „Nájomcovia žiadajú väčšinou o poskytnutie väčšieho mestského nájomného bytu, a to v prípadoch, kedy si zatiaľ nezabezpečili vlastné bývanie a rodiny sa im rozrástli. O výmenu bytu žiadajú v niektorých prípadoch aj nájomcovia, ktorým nevyhovuje lokalita,“ doplnila vedúca oddelenia sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ Mária Raššová.


Ponuka nižšia ako dopyt

Mesto má vo vlastníctve 188 nájomných bytov, ktorých správcom je firma Slobyterm, spol. s.r.o. Dopyt po mestských nájomných bytoch oproti aktuálnej ponuke je vyšší. „V poslednom období sa čoraz viac stretávame s tým, že žiadatelia, ktorí doteraz bývali v komerčnom nájme, žiadajú o bývanie v mestských bytoch, pretože komerčné bývanie je finančne náročnejšie. A mladí ľudia, ktorí si chcú založiť rodiny, v dnešných búrlivých časoch nechcú riskovať úverovú zadlženosť,“ povedala Mária Raššová. V roku 2022 tak bolo možné prideliť len nájomné byty, ktoré boli uvoľnené predchádzajúcim nájomcom. Novým žiadateľom bolo pridelených spolu 10 takýchto bytov. Výmena nájomných bytov v rámci bytového fondu mesta sa vykonala v dvoch prípadoch.

Rodiny chcú väčšie byty

Mladé rodiny a páriky, ktoré spolu plánujú budúcnosť, majú najväčší záujem o dvoj a trojizbové byty. Záujem o nájomné bývanie prejavujú aj obyvatelia mesta s nízkym príjmom a obyvatelia odkázaní na sociálne dávky. Tí rovnako ako jednotlivci, seniori alebo osamelí rodičia žiadajú o menšie byty. „Žiadosti o pridelenie nájomného bytu sú evidované na Mestskom úrade v Starej Ľubovni po dobu troch rokov od zaevidovania. Pri posudzovaní evidovaných žiadostí o pridelenie mestských nájomných bytov je poradným orgánom primátora mesta Komisia sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri MsZ v Starej Ľubovni,“ spresnila vedúca oddelenia sociálnych vecí.

Nájomná zmluva je uzatváraná väčšinou na dobu jeden rok, následne je možné požiadať o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na ďalšie obdobie. V roku 2022 požiadalo o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy v mestskom byte 151 nájomcov.

Alena Dudláková, foto: rin

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 15, 19. apríla 2023)

VIDEO

Comments


bottom of page