top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Deťom s hendikepom vytvárajú v škole ideálne podmienky

Deťom s Downovým syndrómom (DS) i ľahkým mentálnym postihnutím pomáhajú pri rozvoji vlastnej osobnosti. Špeciálna základná škola sv. Anny v Starej Ľubovni aj vďaka rôznym podporným terapiám vytvára žiakom priam ideálne podmienky.


Špecifikom detí s DS je ich horšia sluchová pamäť, s čím súvisí horšie zapamätávanie i rozvoj reči. Aj preto na jednotlivé úlohy potrebujú viac času. Na druhej strane však majú kvalitnú zrakovú pamäť. „Práve s týmito ich prednosťami pracujeme. Dávame im kratšie a jednoduchšie úlohy, aby pociťovali úspech a radosť. Na vyučovaní využívame 3D pomôcky a rôzne obrázky,“ priblížila učiteľka Žofia Zdravecká zo ŠZŠ sv. Anny. Ako dodala, deti s DS veľmi rady napodobňujú, aj preto sa o nich hovorí, že sú to rodení herci.


Uplatnia sa v divadle i chránených dielňach

Ako sme sa pri návšteve triedy so žiakmi s DS presvedčili, v kolektíve sa cítili veľmi spokojne. „Chodia tu veľmi rady, tešia sa na celý personál, ale aj jeden na druhého. Majú rady spoločnosť. U nás majú možnosť vyjadriť sa aj inak ako slovne,“ poznamenala špeciálna pedagogička. Tiež dodala, že v budúcnosti sa zverenci školy môžu uplatniť v chránených dielňach napríklad výtvarného charakteru, ale aj ako divadelníci.


Individuálny plán

Ďalšou skupinou s osobitým prístupom sú žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím (MP). Obsah, ani množstvo učiva nedokážu poňať ako zdravé deti, aj preto im učitelia v ŠZŠ sv. Anny pomáhajú napríklad metódami viacnásobného opakovania. „Treba si uvedomiť, že každé dieťa má vlastnú osobnosť. Ak si určíte cieľ, vždy sa dá dosiahnuť posun v jeho rozvoji. Aj preto deťom nastavujeme individuálny plán prispôsobený vedomostiam, schopnostiam, zručnostiam a návykom. Ak treba, dieťa si u nás podľa potreby kedykoľvek oddýchne. Slovo neúspech u nás neexistuje,“ povedal učiteľ Lukáš Maček.

Hoci sa deti s ľahkým MP neskôr nevzdelávajú na klasických stredných školách, odborné učilištia zvládnuť dokážu. Vďaka tomu je ich uplatnenie na trhu práce vysoko reálne.


rin, foto ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 9 (10. marec 2021)

Comments


bottom of page