top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Jediná svojho druhu: V Starej Ľubovni otvorili novú školu pre deti s autizmom

Do zoznamu základných škôl pribudla v Starej Ľubovni ďalšia – Základná škola sv. Anny pre žiakov s autizmom. Je určená aj pre autistických žiakov, ktorí nemajú mentálne postihnutie.

„Minimálne tri roky dozadu prichádzali k nám rodičia týchto detí, ktoré sme nemali kde umiestniť. Teraz sme umožnili rodičom, ktorí majú deti s autizmom s normo alebo nadpriemerným intelektom, aby mohli navštevovať túto školu,“ priblížil riaditeľ Ján Rusiňák.

Do bežných škôl ich často nevezmú

Nová ZŠ bude sídliť v dvoch triedach v prenajatých priestoroch na Levočskej ulici. Vzdelávať tu budú 10 žiakov. Chodiť tu bude aj Maťko z Nižných Ružbách. „Mali sme problém s nástupom do riadnej školy. Vlastne nikde nás nechceli vziať, lebo Maťko má diagnózu autizmus bez mentálneho postihnutia,“ povedala jeho mama Klaudia Romanová, ktorá využila už Službu včasnej intervencie pri Dome sv. Anny, a tak sa rodina naučila zvládať synove prejavy, najmä záchvaty hnevu.

Život rodičov s autizmom nie je jednoduchý a počet detí s týmto ochorením pribúda. „Už vieme, koľko detí je s diagnózou autizmus, nasledujúci rok ich bude osem, potom šesť...,“ poznamenal riaditeľ, ktorý zároveň pracuje aj na Ministerstve školstva SR ako externý zamestnanec, a tak z praxe vie, že týchto detí všeobecne pribúda. „Môžu sa síce vzdelávať aj v bežných školách. Áno, je tu inkluzívne prostredie, avšak nie všetky deti ho zvládnu,“ dodal J. Rusiňák.


Učiteľky sú na prejavy autizmu školené

V novej škole tak budú mať len po päť detí v jednej triede, vzdelávať ich budú dve skúsené pedagogičky a jedna asistentka. „Tým, že som pracovala v špeciálnej základnej škole, tak prechod na základnú školu je pre mňa veľká výzva. Je tu menší počet žiakov, čo je potrebné,“ povedala pedagogička Miroslava Demčáková.

Snahu vedenia školy, ktoré má stále veľkú víziu - postaviť novú školu v priestoroch na Štúrovej ulici, ocenila aj Soňa Gaborčáková, ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá sa zúčastnila slávnostného otvorenia školy: „Je naozaj potrebné reagovať na to, že tieto deti potrebujú inú pomoc a často to sťažuje rodičom dochádzku do iných miest, čo predražuje výdavky práve rodinám, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením.“


Comments


bottom of page