top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Ako dopadli rokovania Hegera a Morawieckeho v Ľubovni?

Updated: May 2, 2022

Premiéri Slovenska a Poľska – Eduard Heger a Mateusz Morawiecki sa po nedávnom rokovaní v Starej Ľubovni presunuli do Vyšných Ružbách k viacerým ministrom obidvoch vlád. Na stôl sa dostala aj myšlienka, ktorá má z dlhodobého hľadiska pomôcť aj nášmu okresu.


Najvyšších vládnych predstaviteľov privítal na hrade staroľubovniansky primátor. „Pre naše mesto je stretnutie premiérov obrovská česť. Naša samospráva, ale aj ostatné v okolí, vnímame partnerstvo s Poľskom v kontexte histórie, ale i súčasnosti, napríklad cez rôzne cezhraničné projekty,“ povedal Ľuboš Tomko, ktorý obidvom predsedom vlád odovzdal dar v podobe novovyrobenej mince. „Tá bude navždy pripomínať 610 rokov od mierového stretnutia uhorského a poľského kráľa na Ľubovnianskom hrade, ale tiež 730. výročie nášho mesta Stará Ľubovňa.“Premiér Morawiecki: Krásne prostredie

Na Ľubovnianskom hrade hovorili vládni predstavitelia o spolupráci, ale aj o mieri na Ukrajine, pričom v tejto súvislosti podpísali aj pamätnú listinu. Malo ísť o akúsi symboliku po 610 rokoch, kedy sa na tunajšom hrade uskutočnilo mierové stretnutie kráľov Žigmunda Luxemburského a Vladislava II. Jagelovského, keď na poľsko–uhorskom pohraničí zúrila vojna. „Ďakujem za pozvanie do krásneho prostredia Starej Ľubovne. Videli sme niekoľko miest, ktoré svedčia o našej spoločnej histórii a spájajú naše dve krajiny,“ poznamenal M. Morawiecki, ktorý si ako historik pozrel na hrade aj vzácne poľské korunovačné klenoty. „Práve región severného Spiša je symbolom úzkych slovensko-poľských vzťahov,“ dodal E. Heger. Obaja premiéri spolu pečatili aj časovú schránku, ktorú, keď niekto v budúcnosti otvorí, nájde v nej eurá, zloté, listiny i naše Ľubovnianske noviny.Šipoš: Návrh vznikol pred rokom

Myšlienka uskutočniť stretnutie v Starej Ľubovni vznikla ešte minulý rok pri návšteve Skupiny priateľstva s Poľskou republikou pri Národnej rade u susedov. „Oslovil som nášho pána premiéra, aby to bolo na Ľubovnianskom hrade a vo Vyšných Ružbachoch. Poliaci v tomto prihraničnom regióne zohrávali v minulosti významnú úlohu. Táto myšlienka napokon získala podporu, ostávalo doladiť už iba organizačné veci. Okres Stará Ľubovňa sa tak mohol zviditeľniť v strednej Európe,“ poznamenal Michal Šipoš, poslanec Národnej rady a predseda spomínanej skupiny pri parlamente.


Ministri opäť v Starej Ľubovni?

Návšteva poľského premiéra s ministrami dopadla podľa M. Šipoša úspešne. „Premiér Morawiecki ocenil prostredie v pohraničí. Keďže študoval históriu, zaujímal sa napríklad aj o to, ako sa na hrad Ľubovňa dostali poľské korunovačné klenoty. Pozitívne reagovali aj veľvyslanci, náš v Poľsku i poľský na Slovensku.“

Na nedávne stretnutie vládnych predstaviteľov má nadviazať ďalšie rokovanie medzi ministrami rezortov dopravy obidvoch krajín. „V blízkom čase má slovenský minister dopravy zasadať so svojím poľským partnerom práve v Starej Ľubovni. Riešiť by sa mali projekty potrebné pre infraštruktúru v našom regióne – od ciest, železnice po cyklotrasy,“ uviedol M. Šipoš. Do budúcich zámerov sa má podľa našich informácií dostať aj zamýšľané budovanie rýchlostnej cesty zo slovenskej diaľnice D1 na poľskú A4, ktoré by malo priblížiť Starú Ľubovňu k lepšiemu dopravnému napojeniu. Podobný zámer na stole doteraz chýbal.
foto: Úrad vlády, M.Š.

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 16 (27. apríl 2022)

bottom of page