top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Počet prváčikov sa v meste Stará Ľubovňa stabilne drží

Updated: Sep 15, 2021

Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nastúpilo druhého septembra približne 200 prvákov. Mnohí z nich sa tešia na písanie a čítanie, ale aj na telesnú či výtvarnú. Niektorí zas na pani učiteľku a spolužiakov, no a odznela aj stará známa klasika „na desiatu“.

Dieťa by v prvom ročníku malo vedieť správne uchopiť ceruzu, poznať geometrické tvary alebo vedieť ukázať čísla na prstoch. Viacerí začínajúci školáci však už počas tematickej scénky či v triede z vyzdobenej tabule vedeli pomenovať písmenká a zvládli aj číslice.


OD ZAČIATKU S PRAVIDLAMI

V novom školskom roku sa budú školy riadiť takzvaným školským semaforom. Celoplošne sa už podľa nových pravidiel školy zatvárať nebudú. Tento fakt je dôležitý najmä pre tých najmenších školákov. „Je oveľa lepšie učiť sa prezenčnou formou. Cez počítač nedokážete dieťa uchopiť za ruku a ukázať mu správny tvar písmena a celú metodiku rodič naozaj nemôže ovládať,“ povedala Jaroslava Dronzeková, učiteľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda.


SPOLIEHAJÚ SA NA VÝNIMKU

Realita sa môže ukázať už pár dní po začatí školského roka. V prípade pozitívneho žiaka, sa po rozhodnutí regionálneho hygienika, zatvorí iba konkrétna trieda. „Zatiaľ si neviem predstaviť ako to bude, pretože niektoré triedy sa budú môcť zavrieť, iné nie. Z pohľadu dištančného vzdelávania to bude náročné, veríme ale, že stále budú pribúdať žiaci, ktorí budú mať výnimku z karantény,“ skonštatovala Michaela Fábová, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda. Tú budú mať zaočkovaní žiaci a tí, ktorí prekonali koronavírus za posledných 180 dní.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 33 (8. september 2021)


bottom of page