top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Dotácie mesta vyše 900-tisíc eur. Komu zo športovcov išlo najviac?

Updated: Mar 26, 2023

Za ostatných dvanásť rokov išlo športovým klubom z rozpočtu Starej Ľubovne vyše 900-tisíc eur. Suverénne najviac sa ušlo volejbalistom, po nich nasledujú futbalisti. Už s väčším odstupom sú v zozname karatisti a dievčenský basketbal.

Ako sme v minulom vydaní bližšie uvádzali, na nedávnom mestskom zastupiteľstve poslanci odsúhlasili pre rok 2023 trinástim klubom 98-tisíc eur. Drvivej väčšine z nich sa oproti predchádzajúcemu obdobiu ušlo menej.


Odstup medzi prvými je v desiatkach tisíc eur

Nielen na súčasnosť, ale aj minulosť sme sa pozreli optikou celkového financovania zo strany samosprávy. Podľa zverejnených záznamov mesta od roku 2012 bolo na činnosť športových klubov zaslaných 916 650 eur. Najviac, vyše 260-tisíc sa ušlo volejbalovému klubu, ktorý je v pomyselnej tabuľke prvý aj v ukazovateli priemernej ročnej dotácie. Približne o 70-tisíc eur menej za vyše desaťročie získali z mestskej pokladnice futbalisti. Už s veľkým odstupom pod hranicou stotisíc eur nasleduje karate. Ďalším v rebríčku je dievčenský basketbal, za ktorým sa nachádzajú stolní tenisti. Všetkých päť subjektov našlo v meste podporu počas sledovaného obdobia nepretržite, v každom roku. Jediný raz v zozname chýbali šach s turistikou a zápasenie. Naopak, najkratšie poskytuje mesto dotácie hokejistom a to z dôvodu, že ide zároveň o najmladší klub. Nováčikom v zozname a prijímateľom, zatiaľ s jedinou dotáciou je novozaložený lyžiarsky klub Spyder Club–Ski.

Ročný priemer: Volejbal, futbal, hokej

Záznamy v sledovanom období uvádzajú ako doteraz najvyššiu dotáciu v jednom kalendárnom roku sumu 39 400 eur pre VKM Stará Ľubovňa v 2012. Nasledujú futbalisti, ktorí v roku 2020 získali od mesta rovných 27-tisíc eur.

Ak by sme brali do úvahy priemernú ročnú dotáciu, aj tu sú v rebríčku na čele volejbalisti s dotáciou cez 22-tisíc eur. Vyše 16-tisíc eur vychádza priemerná suma futbalistom. Na treťom mieste sa nachádza hokej, a to s priemerom 11,5-tisíca za rok.

Poznamenávame, že uvádzané ukazovatele nepreukazujú skutočnú podporu športu zo strany mesta. To okrem klubov dotovalo prostredníctvom iných schém napríklad prevádzky či iné súvisiace činnosti.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 10, 15. marca 2023)


Comments


bottom of page