top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Dobrovoľní hasiči majú opäť svoje potrebné zázemie

Updated: Jul 12, 2021

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Starej Ľubovni má za sebou úctyhodnú 144-ročnú históriu! Aj vďaka tomu sa miestne požiare nestali tak fatálnymi, ako napríklad v roku 1639, keď rukou podpaľača ľahlo popolom celé námestie. Hasiči majú dnes dôstojné miesto v zrekonštruovanej zbrojnici.


História i ďalšie požiare ukázali, že je nevyhnutné mať, takpovediac, poruke ľudí, ktorí sú ochotní kedykoľvek bez hľadania osobných prospechov pomáhať mestu. Bez pokroku a techniky to však nejde, a to si Mesto Stará Ľubovňa uvedomuje a členom DHZ vytvorilo podmienky hodné 21. storočia. Dôstojné miesto našli v zrekonštruovanej Hasičskej zbrojnici na Nám. gen. Štefánika, v priestoroch bývalej kotolne K3.

Mesto na obnovu priestorov získalo dva nenávratné finančné príspevky od Ministerstva vnútra SR, a to v prevej etape 30 tisíc € a v druhej osem tisíc eur. „Dlho sa nám nedarilo nájsť priestor, kde by sme našli dôstojné zázemie dobrovoľných hasičov. Majú odpracovaných stovky hodín na dobrovoľníckej báze... Sú ochotní obetovať svoj čas pre blaho všetkých, na ochranu života i majetkov nás všetkých, lebo vieme, že oheň je živel,“ poznamenal primátor mesta Ľuboš Tomko pri otvorení nových priestorov, ktoré mesto do sumy 64 tisíc eur dofinancovalo. Každoročne samospráva financuje DHZ aj dotáciou vo výške 5 000 eur na prevádzkové náklady.


GENERAČNÁ VÝMENA DOBROVOĽNÍKOV

Počas vyše storočnice sa v radoch dobrovoľných hasičov vystriedali celé generácie. Nie je výnimočné, keď fortieľ tejto humánnej aktivity prechádza z otca na syna. „Stále sa držíme v pevných číslach, aj keď doba je taká, že jedni odchádzajú, napríklad za prácou do zahraničia, iní prichádzajú. Určite budeme radi, ak sa prihlásia ďalší,“ vyjadril sa súčasný veliteľ DHZ Bohuslav Tyrpák. Ako dodal, nové priestory ich veľmi potešili, „konečne nám tam pribudli hygienické zariadenia, máme vlastnú učebňu s vybavením a šatňu, kde sa môžeme prezliekať. Tiež temperovanú garáž, takže aj počas zimy tu môžeme garážovať hasičskú techniku aj s vodou.“

Dnes má zbor v priemere okolo 30 - 40 členov. A je nápomocný profesionálnym hasičom a pomáha v mnohých zásahovo-preventívnych, kultúrno-spoločenských a a tentoraz i pandemických aktivitách.

Na otvorení novej hasičskej zbrojnice.

Moderným podmienkam sa teší aj generácia predchodcov, dav ochotných dobrovoľníkov je siahodlhý. Hlavne staršia generácia pripomína hodiny dobrovoľníctva, súťaží, ktoré budovali vzťah k tejto šľachetnej aktivite u mladých.


AKÝ BY MAL BYŤ DOBROVOĽNÝ HASIČ?

„Obetavý, v každým čase dostihnuteľný a schopný organizovať seba i svoju jednotku,“ pripomenul Ján Mézeš, dlhoročný líder miestnych dobrovoľných hasičov, ktorý si myslí, že bez týchto ľudí sa nedá žiť. Pamätá si napríklad požiar u pána Lomniczera, keď sa zišli chlapi z celej Starej Ľubovne a z rieky Jakubianka hore kopcom nosili vo vedrách vodu... „Dnes je to, chvalabohu, iné, sú silné striekačky, autá, cisterny... A ľudia. Vďaka za to!“ dodal.


foto: ĽMS

Článok bol zverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 25 (30.jún 2021)

Kommentare


bottom of page