top of page
  • Peter Rindoš

VIDEO Do okresu Stará Ľubovňa príde 2,7 milióna eur!

Updated: Oct 8, 2021

Stará Ľubovňa sa dostane na zoznam Najmenej rozvinutých okresov (NRO) Slovenska. Nové pravidlá, ktoré schválil parlament, radia okres k pôvodným, takzvaným hladovým dolinám, zároveň mu však umožnia čerpať na rozvoj 2,7 milióna. Nové kritériá zároveň samosprávam vytvoria lepšie možnosti pri europrojektoch.

Výhody vďaka štatútu

NRO mohli doteraz roky čerpať napríklad všetky naše susediace okresy - Bardejov, Sabinov i Kežmarok. Staroľubovniansky okres sa na zozname nenachádzal, lebo má nižšie čísla v nezamestnanosti. „Kritériá nastavené v minulosti boli pre náš okres diskriminačné. Prečo by mal napríklad okres Kežmarok čerpať výhody a my nie. V čom je situácia u nich horšia ako u nás? Aj preto sme v spolupráci s kolegyňou Zitou Pleštinskou intenzívne navštevovali ministerstvo regionálneho rozvoja a ministerke Remišovej i bývalému štátnemu tajomníkovi Ledeckému sme argumentovali, že je to nezmysel a oni naše argumenty uznali,“ povedal Michal Šipoš, predseda najväčšieho poslaneckého klubu Oľano v Národnej rade a tiež poslanec v rodnej Starej Ľubovni.

Okresov, kde je dlhodobá nezamestnanosť viac ako 1,5-násobok priemeru, máme na Slovensku viacero. Na zozname NRO ich bude 19, Stará Ľubovňa je jediným nováčikom.


článok pokračuje pod reklamou


Na nespravodlivosť poukazovali už v minulosti

Ak chceli byť okresy na zozname NRO, medzi základné kritériá patrila hlavne vyššia nezamestnanosť. Staroľubovniansky okres je známy tým, že množstvo ľudí migruje za prácou inam, v Prešovskom kraji tak z pohľadu čísel patrí k najvyspelejším. Po novom už nezamestnanosť nebude určujúca. „Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov sa zapíše aj okres, ktorého hranice obklopujú najmenej rozvinuté okresy alebo štátna hranica Slovenskej republiky,“ špecifikoval zmeny vládny návrh, ktorý už bol schválený Národnou radou a do platnosti má vstúpiť od novembra.

Okres Stará Ľubovňa tak bude môcť čerpať 2,695 milióna eur pre rôzne rozvojové projekty, čo je pozitívna správa aj pre miestne samosprávy. „Určite vítame uvedenú zmenu zákona, zaradenie nášho okresu do najmenej rozvinutých regiónov sme požadovali už niekoľko rokov. Poukazovali sme na určitú nespravodlivosť, keďže naša Stará Ľubovňa tam nebola z dôvodu značnej migrácie našich občanov za prácou mimo okres respektíve aj do zahraničia,“ poznamenal Ľubomír Rešetár, predseda Ľubovnianskeho regionálneho združenia (ĽRZ) miest a obcí a zároveň starosta obce Šarišské Jastrabie.


Rozhodovať sa už nebude z pozície prednostu

O použití peňazí z balíka na rozvojové projekty rozhodovali doteraz len prednostovia okresných úradov. Nový vládny návrh rátal s väčšou transparentnosťou. O použití peňazí z balíka tak budú po novom rozhodovať výbory zložené zo zástupcov krajských žúp, okresných úradov, miest a obcí a sociálno-ekonomických partnerov. Samotné schvaľovanie projektov má namiesto doterajších 177 dní v priemere trvať o polovicu kratšie. „V globále sme spokojní, že sa to udialo, určite radi prijmeme pozvanie na rôzne školiace a usmerňovacie aktivity, kde by sme sa dozvedeli už podrobné informácie, ako budeme ďalej postupovať,“ podotkol Ľ. Rešetár. Ako dodal, ĽRZ víta aj nové možnosti pri zapájaní obcí z nášho okresu pri eurofondových výzvach. „Určite sa zvyšuje šanca na úspešné schválenie a následnú realizáciu projektu.“


Najmenej rozvinuté okresy

Pôvodné najmenej rozvinuté okresy - Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

- V roku 2017 pribudli - Gelnica, Bardejov a Medzilaborce.

- V roku 2018 pribudli - Košice-okolie, Levoča a Snina, Stropkov a Michalovce.

- V roku 2021 pribudne - Stará Ľubovňa (Snina by mala byť mimo zoznamu).


Návrh financovania 19 okresov na roky 2021 - 2028

Okres Suma

Lučenec 3 728 500 €

Poltár 2 230 600 €

Revúca 3 329 700 €

Rima. Sobota 5 547 500 €

Kežmarok 4 534 500 €

Sabinov 3 663 400 €

Svidník 2 693 000 €

Vranov n/Topľou 4 571 200 €

Rožňava 3 973 700 €

Sobrance 2 294 700 €

Trebišov 5 259 200 €

Stará Ľubovňa 2 695 000 €

Košice okolie 5 116 800 €

Bardejov 4 162 100 €

Levoča 2 305 000 €

Medzilaborce 1 867 500 €

Gelnica 2 351 500 €

Stropkov 2 158 700 €

Michalovce 4 953 400 €

Spolu 67 436 000 €


Ilu. foto: ĽMS

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 36 (29. september)

Comments


bottom of page