top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Deti z okresu Stará Ľubovňa získali množstvo cien

Do zborníka ocenených prác detskej výtvarnej a literárnej súťaže DÚHA sa dostalo i mnoho mien z nášho okresu. Napriek online vyučovaniu sa tento rok zapojilo 80 škôl so 431 prácami z celého Slovenska.

Malí umelci mali v 25. ročníku na výber z dvoch tém. Prvá bola Ovocie a zelenina – moji každodenní kamaráti a druhá Jeden deň s mojou obľúbenou rozprávkovou postavičkou. Najviac prác bolo prihlásených do II. kategórie mladších žiakov od 6 – 10 rokov, kde bolo 191 diel.

„V roku pandemickej situácie, kedy sa hlavne v ZUŠ takmer neučilo, prišlo do súťaže pomerne veľa prác v dobrom výtvarnom prevedení. V niektorých prípadoch bolo vidieť, že práce neboli vytvorené v danom školskom roku, ale učitelia vybrali práce žiakov z predošlých rokov. Rád by som vyjadril presvedčenie, že sa situácia zatvárania škôl v budúcom školskom roku už nebude opakovať, a že sa deti budú môcť výtvarnej činnosti v školách venovať viac,“ zhodnotil za odbornú porotu akademický maliar Andrej Smolák, ktorý navrhol novú tému do budúceho ročníka.

Mali by to byť Mýty a legendy rodného kraja. Bol by rád, keby deti poznávali a maľovali aj našich lokálnych hrdinov, nielen disneyovského Mickey Mousa alebo japonských Pokémonov.

Pandemická doba sa odzrkadľovala v mnohých umeleckých prácach.


„Korona už viac než rok ovplyvňuje náš život, nemožno sa preto čudovať, že sa dostáva aj do literatúry a rovnako aj v literárnych prácach zaslaných do súťaže Dúha 2021 sa motív choroby vyskytoval pomerne často,“ povedal Peter Karpinský, predseda poroty literárnej časti.

Celoslovenská výstava výtvarnej tvorby detí súťaže Dúha je do konca mája sprístupnená v Galérii Provinčný dom.


OCENENÍ Z OKRESU STARÁ ĽUBOVŇA


VÝTVARNÁ TVORBA:

I. kategória – MŠ: 3. miesto: Jazmína Strakulová (MŠ Vsetínska).

II. kategória – ZŠ (6 – 10 r.): 1. miesto: Liana Filičková (ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie), 2. miesto: Vanessa Koľšovská (ZŠ s MŠ Plavnica).

IV. kategória – ZUŠ – SZUŠ (7-10 r.): 1. miesto: Eva Čandíková (ZUŠ JM), 2. miesto: Sofia Hubska, 3. miesto: Lenka Starinská (ZUŠ JM), 3. miesto: Nina Greculová (ZUŠ JM).

IV. kategória – ZUŠ – SZUŠ (11-15 r.): 1. miesto: Soňa Čandíková (ZUŠ JM), 2. miesto: Tamara Prevužňáková (ZUŠ JM), 3. miesto: Tina Strenková (SZUŠ Artik). Čestné uznanie: Olívia Žembová (ZUŠ JM), Jolana Konkoľová (ZUŠ JM).


Mimoriadne ceny

Cena ĽOS: Mária Dufalová (ZUŠ JM). Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja: Karin Kaletová (ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa). Cena primátora mesta Stará Ľubovňa: Ľubomír Beľan (ZUŠ JM). Cena Ľubovnianskej knižnice: Kamila Blažovská (ZUŠ JM). Cena Súkromnej ZUŠ Andreja Smoláka – Snina: Lenka Starinská (ZUŠ JM). Cena poroty: Katarína Fröhlichová (ZŠ s MŠ Plavnica).


LITERÁRNA TVORBA:

II. kategória – Poézia: 1. miesto: Šarlota Vašková (ZŠ Za vodou), 2. miesto: Patrícia Fabisová (ZŠ Za vodou). 2. miesto: Natália Nemergutová (ZŠ Za vodou). Čestné uznanie: Jakub Košč (ZŠ Za vodou), Barbara Sendreiová (ZŠ Za vodou).

II. kategória – Próza: Čestné uznanie: Tobias Chovanec (ZŠ Komenského).

III. kategória – Poézia: 1. miesto: Daniela Olejníková (ZŠ Komenského), 3. miesto: Veronika Plavnická (ZŠ Za vodou). Čestné uznanie: Alexandra Zamišková (ZŠ Levočská).

III. kategória – Próza: Čestné uznanie: Andriana Gabrišová (ZŠ Podsadek), Diana Gallíková (ZŠ Levočská).

IV. kategória – ZUŠ – Poézia: 1. miesto: Tina Strenková (ZUŠ JM), 2. miesto: Ema Jeleňová (ZUŠ JM), 2. miesto: Klaudia Šprochová (ZUŠ JM). Čestné uznanie: Sára Hudáková (ZUŠ JM), Nela Chovancová (ZUŠ JM), Radovan Obrochta (ZUŠ JM), Jakub Olejník (ZUŠ JM).

IV. kategória – ZUŠ – Próza: 1. miesto: Matúš Dubjel (ZUŠ JM), 2. miesto: Anežka Ščurková (ZUŠ JM). 3. miesto: Barbora Porčogošová (ZUŠ JM). Čestné uznanie: Natália Matoľáková (ZUŠ JM).


Mimoriadne ceny

Cena ministra školstva SR: Soňa Čandíková (ZUŠ JM). Cena predsedu Prešovského samosprávneho kraja: Stanislav Chovanec (ZŠ Komenského). Cena Slov. zväzu protifašist. bojovníkov: Barbora Čurejová (ZUŠ JM). Cena poroty: Sofia Mária Danielovičová (ZUŠ JM). Cena Ľubovnianskeho literárneho klubu: Natália Točeková (ZUŠ JM).


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 20 (26. máj 2021)

bottom of page