top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Cena mesta a primátora 2022. Kolektív, umelci i dlhoroční pracovníci

Udeľovanie mestských ocenení patrí tradične medzi veľké slávnosti, ktoré sa najnovšie konajú v Dome kultúry, a tak je priestor aj na pozvanie nielen blízkych aktuálne ocenených, ale aj všetkých laureátov cien mesta a primátora za ostatné roky. Tentoraz bolo o to vzácnejšie, že po rokoch pandemických obmedzení sa mohlo konať presne na sviatok sv. Mikuláša, patróna mesta.


Ťažko skúšaný kolektív

Cena mesta Stará Ľubovňa za rok 2022 bola po schválení mestskými poslancami udelená trom laureátom. Patrila dvom umelcom a jednému kolektívu. Za Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni, ktorý čelil najmä počas pandémie obrovskému náporu, ocenenie mesta prevzala jeho riaditeľka a zároveň regionálna hygienička. „Bolo to náročné, denne sa učiť novú legislatívu a pretaviť to do praxe, aby ľudia vedeli, čo môžu a čo nie... Ale zvládli sme to spoločne,“ pripomenula Mária Mancalová.


Aj in memoriam

Ďalšie dve mestské pocty boli venované tentoraz dvom umelcom. Jedna putovala do rúk Jána Pecucha, ktorý napriek dlhodobým zdravotným ťažkostiam vytvoril množstvo nádherných diel, ktorými reprezentoval mesto doma i v zahraničí a jeho jedinečné drôtené diela zdobia nejednu domácnosť a tiež boli darom pre viaceré významné návštevy mesta. „Treba robiť ľuďom radosť napriek všetkému,“ vyjadril svoju vieru v dobro už zdravím podlomený laureát Ceny mesta za rok 2022. Ťažko sa hovorilo aj príbuzným nedávno zosnulého miestneho umelca Vladimíra Šipoša, ktorý získal mnoho cien, tá najvyššia mestská mu bola udelená už in memoriam.Dve ceny primátora

Prvý muž mesta tentoraz udelil dve Ceny primátora, a to Márii Fabiánovej za dlhoročnú príkladnú, odbornú a obetavú prácu v oblastiach územného rozhodovania, stavebného poriadku a životného prostredia, naposledy v pozícii vedúcej stavebného úradu mesta. A rovnako Jozefovi Vojtekovi za dlhé roky príkladnej práce pri zabezpečovaní chodu najväčšej základnej školy v meste na Komenského ulici v pozícii školníka a tiež za úspešnú reprezentáciu mesta na súťažiach v chove holubov. „Som veľmi dojatý, je to dobrý pocit, robil som svoju prácu rád, vždy som poslúchal a urobil to, čo bolo treba,“ povedal už po ceremónii Jozef Vojtek.


A v podobnom duchu sa vyjadrila aj Mária Fabianová, ktorá si váži nadovšetko kolektívy, kde pracovala a ľudí, ktorí boli rovnako ako ona zanietení pre prácu. „Málokto má také šťastie ako ja, že som začala pracovať v tej istej kancelárii v roku 1981 a odchádzala do dôchodku v roku 2021,“ pripomenula a neskrývala dojatie pri spomienkach na ľudí, ktorí jej pomáhali, ale aj rodinných príslušníkov.

Všetkým oceneným okrem prezentov a gratulácií patrila dôstojná slávnosť v réžii mesta za účasti úspešných miestnych umelcov a známej moderátorky Renáty Špačkovej.Helena Musalová, foto: Michal Petrilák

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 47,48 (14. december 2022)


Comments


bottom of page