top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Aká je budúcnosť starých kahancov a umelých vencov?

Na novom cintoríne pribudnú k veľkoobjemovému kontajneru nádoby na separovaný zber. Materiály výrobkov spojených so Sviatkom všetkých svätých sa však nedajú len tak ľahko recyklovať. Problémom je technické sklo a plast z kahancov.

Otázkou separovania odpadu na cintorínoch sa samospráva nezaoberá prvýkrát. Zber a spracovanie surovín z cintorínov však naráža na diskutabilnosť následného využitia vytriedeného odpadu. Na novom cintoríne bol doteraz umiestnený iba veľkoobjemový kontajner. V priebehu tohto týždňa tam pribudne zberná nádoba na sklo a plast.


HĽADAJÚ MOŽNOSTI

„Hlavným problémom je, že pri kahancoch nejde o potravinové, ale technické sklo, ktoré sa veľmi ťažko využíva a hľadá jeho odbyt,“ priblížil Miroslav Pristáš, referent životného prostredia a civilnej ochrany MsÚ. Napriek tomu sa do toho samospráva na skúšku púšťa. Ťažkú úlohu má zberová spoločnosť, ktorá musí hľadať možnosti umiestnenia vytriedeného skla. „Recyklácia má svoje pravidlá a nie je všetko možné spracovať jednoducho. Hľadáme spôsob, ako to spraviť a predbežne sme našli cestu s terajším odberateľom, ktorý nám recykluje sklo,“ uviedol Jozef Malík, vedúci odpadového hospodárstva spoločnosti Ekos.


PROBLEMATIKA DUŠIČKOVÝCH PLASTOV

Pôvodne mal pribudnúť len kontajner na sklo. Neskôr sa však rozhodlo aj o pridaní nádoby na plast. „Komunikácia so zberovou spoločnosťou sa niesla v duchu, akým spôsobom vedia naložiť s takýmto plastovým odpadom, keďže v niektorých prípadoch už nie je recyklácia možná,“ povedal M. Pristáš.


Problém nastáva aj pri plastových častiach vencov a kytíc. „Tu je jediná možná cesta, a to spaľovanie. Chcel by som touto cestou poprosiť ľudí, aby sa zamerali skôr na živé, čečinové vence z bio materiálu a vyhli sa umelým. Umelina sa musí nejakým spôsobom spracovať a vyvážať. Samozrejme, aj preprava zanecháva za sebou uhlíkovú stopu, ktorú by sme mali čo najviac eliminovať,“ zhrnul vážnosť tejto problematiky J. Malík.


ČO BUDE S BIOODPADOM?

V jarnom období plánujú na cintoríne umiestniť kontajner na bioodpad, ten by sa recykloval v mestskej kompostárni. Samospráva sa však bude prispôsobovať situácii na trhu. „Bude to záležať od toho ako sa ujme separácia a aké budú obchodné podmienky zberovej spoločnosti voči výkupcom,“ dodal M. Pristáš.


foto: ms

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 39 (20. október 2021)

Comments


bottom of page