top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Ťažbe nad mestom povedali poslanci NIE!

Updated: Nov 20, 2023

Po niekoľkých rokoch opäť dostali poslanci Starej Ľubovne na stôl žiadosť súkromnej spoločnosti, ktorá chcela ťažiť kameň na vrchu Marmon. A opäť zaznievali nesúhlasné stanoviská, tak z radov mestského pléna, ako aj poľovníckej obce.Žiadateľ, G.O.- Sand,s.r.o., Plavnica chcel do prenájmu pozemok na vrchu Marmon na účely dobývania ložiska stavebného kameňa za nájomné vo výške 3064 € na rok a úhradu za dobývací priestor vo výške 529 €/rok. A to na dobu vyše šesť rokov.


Proti milovníci prírody

„Sme zaskočení tým, čo sa znovu ide prejednávať,“ reagoval vo vystúpení občanov bývalý poslanec MsZ Pavol Jeleň. Ako sa ďalej vyjadril, zmena názvu firmy i vyššia ponúkaná cena nič nemení na tom, že by sa tým výrazne narušila prírodná atmosféra, kde sa môžu vyžívať milovníci prírody, cykloturisti i poľovníci. Pripomenul aj v minulosti cenený kameň na vrchu Marmon, vďaka ktorému sa Stará Ľubovňa preslávila. „Ja tomu hovorím - nie banská činnosť, ale vytrhnutie kamenného srdca krásneho pohoria nad naším mestom,“ uzavrel zároveň člen miestneho poľovníckeho združenia.


Vyťažený kameň ako podklad pod cesty

V podobnom duchu sa niesla aj rozprava poslancov. Ťažba 116-tisíc m3 horniny v objeme vyše 313 ton, kde by sa malo vyťažiť 50-tisíc ton ročne, pripadala viacerým ako riziková, čo sa týka narušenia prírodného rázu krajiny a odplata finančne podhodnotená. Žiadateľ chce kameň využívať ako drť pri stavbe ciest. „Asi to nestojí na peniazoch, tých 3500 eur ročne máme alebo nemáme. Rozhodujúce je to, či si chceme pustiť do prírody technológie, autá...,“ podotkol poslanec Pavol Gurega. Aj keď zaznelo, že časy, kedy sa na Marmone ťažil ušľachtilý kameň podobný mramoru a zdobil nejeden náhrobok nielen na Spiši, ale i v celom Uhorsku, sú preč a nutnosť stavebného kameňa v regióne je viac než potrebná, prevážili argumenty za zachovanie rázu i histórie krajiny.


Poslanci zamietli ťažbu

„Myslím si, že takú sumu, za akú by sme im to dali, nám nemôžu dať. Marmon má svoju prírodnú hodnotu, ale hlavne ten kameň - červený vápenec, bol mimoriadne cenený,“ doplnil poslanec Pavol Mišenko a pripomenul, že je veľká škoda vyťažiť a rozomlieť tento kameň a používať ako podklad pod cesty. „Treba ho uchovať ako pamiatku, keď sa v Ľubovni ťažil ušľachtilý kameň.“ Aj poslanec Michal Filičko pripomenul, že síce ťažba na Marmone prebiehala v 70-tych rokoch minulého storočia, dnes je dôležité získať posudky ďalších odborníkov a hlavne zachovať priestor, kde je aj pamätník venovaný 2. sv. vojne a hlavne jedinečný prírodný priestor, ktorý slúži všetkým občanom mesta.

Napokon poslanci v hlasovaní zamietli žiadosť, zdržal sa jeden poslanec, ostatní boli proti.

foto: Ľ.T.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 41, 8. novembra 2023)

Comments


bottom of page