top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Škôlky idú na doraz, radnica v Starej Ľubovni chce postaviť v Podsadku novú

Predškoláci sa v týchto dňoch lúčia s materskými školami v meste, naopak, prvú návštevu majú za sebou rodičia budúcich škôlkarov. Zápisy už úspešne prebehli a ukázali, že dve mestské materské školy s dvomi elokovanými pracoviskami sú opäť obsadené na 100 percent.


Pod preplnenosť materských škôl sa podpísalo aj povinné predprimárne vzdelávanie 5-ročných detí. Mesto musí riešiť možnosti ďalších voľných miest. Má už rozpracovanú projektovú dokumentáciu, žiadať chce o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacít materských škôl.


Obavy zo segregácie nemajú

Karty zamiešala aj chýbajúca škôlka v mestskej časti Podsadek. Samospráva deti z tejto časti mesta umiestnila do dvoch tried s poldennou dochádzkou v elokovanom pracovisku MŠ na Ul. za vodou. „Do konca budúceho školského roka platí ešte prechodné obdobie pre deti z Podsadku, potom sa opäť zvýši nápor na mesto, aby tie kapacity boli väčšie,“ nechal sa počuť primátor mesta Ľuboš Tomko. Rozpracovaná projektová dokumentácia by mala byť hotová v júli. „Pod osadou by mala byť 4 až 8-triedna materská škola a rovnako je za účelom zväčšenia kapacít plánovaná rekonštrukcia elokovaného pracoviska na Ul. za vodou,“ doplnil za zriaďovateľa primátor Ľ. Tomko.

Materská škola za 2,1 milióna eur by tak mala pribudnúť v blízkosti rómskej komunity. Na stole je však opäť otázka možnej segregácie, ktorej čelí mesto v prípade kontajnerovej výstavby základnej školy. „Nebojíme sa segregácie, budeme stále vysvetľovať, že náš prvoradý cieľ je, aby deti chodili do školy a do škôlky, a keď máme posúvať deti dopredu, tak je mimoriadne dôležité, aby MŠ navštevovali deti už od troch rokov, lebo od piatich je už neskoro, tie deti majú oproti svojim rovesníkom znevýhodnenú pozíciu. Aj pri diskusiách s Úradom splnomocnenca vlády SR alebo s ministerstvom školstva sa takáto možnosť pripúšťa,“ povedal Tomko.


V pláne aj rekonštrukcia MŠ

Rekonštrukcia elokovaného pracoviska MŠ Tatranská na Ul. za vodou by mala stáť 1,5 milióna eur. Financie chcú žiadať z Plánu obnovy. „Kapacity máme už niekoľko rokov po sebe naplnené. Snažíme sa spolu s mestom požiadavkám rodičov vyhovieť, a preto sme už ostatné dva roky navyšovali kapacity. Čo sa týka vykonávania stavebných úprav, sú to len plány, takže sa tomu budeme venovať, keď to bude aktuálne,“ povedala k téme Monika Bukovičová, riaditeľka MŠ Tatranská.

Uprednostnia deti z mesta
Po novom musí škôlka umiestniť aj troj či štvorročné deti, ak o to rodičia prejavia záujem. Preto, ak by sa nepodarilo rozšíriť kapacity škôlok v meste, zriaďovateľ bude uprednostňovať deti z mesta, ktoré tu majú trvalý pobyt. V súčasnosti mestské materské školy navštevuje viac ako 580 detí. Snažia sa do vyučovacieho procesu zapájať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tiež vyhovieť rodičom v lete, a preto majú brány otvorené aj počas prázdnin. 

Pripravila: Alena Dudláková

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 24, 21. júna 2023)

Comments


bottom of page