top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Ľudia testovali vzorky vody. Každá jedenásta nevyhovela

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) hygienici bezplatne vyšetrili vodu na prítomnosť dusičnanov. Každú jedenástu vzorku vody neodporučili piť.

Hygienici zo Starej Ľubovne počas Svetového dňa vody vyšetrili 114 vzoriek, ktoré priniesli obyvatelia mesta a okolitých obcí z individuálnych vodných zdrojov. Najčastejšie to boli vzorky vôd z domácich studní.


Čo sa posudzovalo?

Vzorku priniesol aj Ján Ženčuch: „Máme studňu, ktorú sme dlho nepoužívali. Chceli sme vedieť teraz, či je voda pitná a vyšlo mi, že nie je, musíme s tým niečo urobiť. Vyčerpať, vyčistiť a znovu dať zrobiť rozbor,“ nechal sa počuť obyvateľ obce Kozelec.

Pomocou testovacích prúžkov (Quantofix test) zamestnanci hygieny zisťovali, aké množstvo dusičnanov sa nachádza v pitných vodách prinesených vzoriek. Ak ukazovateľ dusičnanov je nad 50 miligramov, hygienici takúto vodu neodporúčajú piť. „Počet nevyhovujúcich vzoriek, v ktorých bol obsah dusičnanov v rozmedzí od 50 – 100 mg/l bolo deväť. V jednom prípade voda vykazovala obsah dusičnanov v rozmedzí 100 - 250 mg/l,“ spresnil Ján Kolcun, vedúci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni.


Chceme piť bezpečnú vodu

Ľudia vzorky nosili najčastejšie v sklách alebo plastových fľašiach. Výsledok testu sa dozvedeli za počkaním. „O akcii sme sa dozvedeli cez médiá. Ja mám veľmi dobrú vodu v studni, žiaden dusičnan,“ spokojne odchádzal Ján Jaceník z Jarabiny.

Všetci záujemcovia vyplnili aj dotazník, aby hygienici zistili, aký majú postoj k vode. „Vieme, že umiestnenie vodného zdroja, sledovanie kvality vody a údržba vodného zdroja sú základným predpokladom pre zabezpečenie zdravotne bezpečnej vody. Z toho, čo sme videli, nám vyplýva, že ľudia majú záujem, starajú sa o svoje vodné zdroje a majú záujem o svoje zdravie,“ povedal J. Kolcun.


Ďalšie skúmanie vody

Podľa hygienikov je zisťovanie množstva dusičnanov iba orientačný bezplatný test. „Ľudia prejavujú záujem, ale vyšetrenie ukazovateľov dusičnanov nám nedáva celkový obraz o kvalite pitnej vody. Pri prekročenej limitnej hodnote odporúčame laboratórne vyšetrenie vody v rozsahu minimálnych analýz,“ zdôraznil J. Kolcun z RÚVZ v Starej Ľubovni.

Za laboratórne vyšetrenie tu už treba zaplatiť. Najbližšie ho robia v Poprade. V prípade, ak sa preň ľudia rozhodnú, treba požiadať hygienu o odobratie vzoriek.

Pripravila Alena Dudláková, foto: ĽMS

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 12, 29. marca 2023)

VIDEO留言


bottom of page