top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

VIDEO Ukážkové partnerstvo: Múzejníci a ŠZŠ sv. Anny sa navzájom obohacujú

Updated: Jun 9, 2021

Ľubovnianske múzeum je známe tým, že už roky búra bariéry a históriu sprístupňuje všetkým. Prispieva k tomu aj spolupráca s Špeciálnou základnou školou (ŠZŠ) sv. Anny v Starej Ľubovni. S jej pedagógmi historici konzultujú hlavne prípravy expozícií pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov. Oba subjekty prednedávnom oficiálne spečatili partnerstvo počas milej slávnosti v skanzene.

„Máme za sebou roky úspešnej spolupráce. A aj keď nemusí byť všetko na papieri, aby ľudia pracovali, chceli sme, aby to bolo zaznamenané aj v rámci memoranda pre budúce generácie,“ poznamenal riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík, ktorý si cení mnohé rady odborníkov, napríklad aj pri nedávnej príprave tzv. cesty pre osoby s autistickým spektrom ochorení.

„Naša škola odkedy vznikla, teda od roku 2016, nadviazala spoluprácu s múzeom, ktoré pracuje na debarierizácii a sprístupnení svojich expozícií pre osoby so zdravotným znevýhodnením, a to hlavne pri poskytovaní odborných rád, keďže sa venujeme aj žiakom s autistickým spektrom ochorení,“ doplnil Ján Rusiňák, riaditeľ ŠZŠ sv. Anny.


Riaditeľ ŠZŠ sv. Anny Ján Rusiňák (vpravo) pri podpise Memoranda o spolupráci s riaditeľom Ľubovnianskeho múzea Daliborom Mikulíkom spolu so žiakmi a pedagógmi školy.


Vyučovanie v exteriéri je na nezaplatenie

V rámci tejto spolupráce sa vytvorila v skanzene v jednej z dreveníc aj exteriérová učebňa pre žiakov s autistickým spektrom ochorení. A tak v rámci oficiálnej akcie využili pedagógovia príjemné dopoludnie v stredu 26. mája aj ako netradičné vyučovanie. Žiakov nadchýnalo hlavne kŕmenie zvierat, možnosť sa ich dotýkať a spoznávať naživo ich spôsob života. „Reagujú veľmi dobre, sú nadšené... A vidíme tu pokrok aj motorický, aj vo vnímaní,“ pripomenula špeciálna pedagogička Žofia Zdravecká. Nie je ale výnimočné, že škola prepája edukačný rozmer s praxou, zvlášť u žiakov so zdravotným znevýhodnením to má veľký význam, v interaktívnej učebni si môžu skonfrontovať to, čo videli a zažili s tým, čo sa už naučili. „Určite im to dá oveľa viac ako bežná hodina v triede,“ dodal riaditeľ.


História pre všetkých

Význam špeciálneho sprístupnenia histórie poznajú v tunajšom múzeu už aj zrakovo či sluchovo hendikepovaní, realizujú tu aj aves terapiu, teda liečbu dravcami a plánujú ísť ďalej. „Chceme, napríklad sprístupňovať remeslá, všetko to ale musíme so školou a špeciálnymi pedagógmi konzultovať, pretože napríklad náradia nemôžu byť ostré, aby nedošlo k nejakému ublíženiu a podobne. Takže, rozhodne táto spolupráca neostane iba na papieri,“ uzavrel riaditeľ múzea, ktoré sa riadi heslom, že história a umenie musia byť jednoducho sprístupnené pre všetkých.


Slnečné počasie po dlhšom období dažďov umožnilo žiakom ŠZŠ sv. Anny prežiť výnimočnú hodinu v skanzene. A neskôr i v interaktívnej učebni.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 21 (2. jún 2021)

Comments


bottom of page