top of page
  • Mário Veverka

Viac košov, park zatiaľ nie

Updated: Jul 20, 2020


Znečisťovanie verejných priestranstiev psami rozvírilo na sociálnej sieti búrlivú diskusiu. Niektorí však v nej poukazovali i na to, že potreby psičkárov nie sú, napriek (podľa nich) nemalému poplatku, uspokojené.

Okrem vrecúšok bol pritom spomínaný aj nedostatok košov. Ako však podotkol Miroslav Pristáš, len tento rok ich na území mesta pribudlo sedem – konkrétne na Okružnej ul. (za ŠRC), Letnej 23 a 34, Tatranskej 20, sídlisku Východ a tiež za lekárňami Schneider i Viva. „Momentálne je tak na psie exkrementy určených 18 košov, čo na Starú Ľubovňu, myslím, nie je málo. Samozrejme, pokiaľ na to budú vyčlenené peniaze, Mesto uvažuje s každoročným zvyšovaním tohto počtu o päť až šesť kusov,“ uviedol referent odd. životného prostredia MsÚ. Ten sa vyjadril aj k myšlienke, ktorú na sociálnej sieti naťukol Kristián Schlachta s Leou Zapalovou – a to, že napr. v Prahe, Trnave či Nitre sú pri každom koši na výkaly papierové vrecká s táckou na vyhodenie. A neustále sa dopĺňajú. „Je to vhodné skôr do veľkých miest. Jednoducho tam, kde je veľa psičkárov na malej ploche,“ uviedol najskôr M. Pristáš. Ako ďalej dodal, proti je tiež finančná náročnosť, „a navyše, obávame sa vandalizmu i toho, že ľudia nebudú brať vrecúška zo zásobníkov po jednom,“ doplnil ďalšie dôvody, prečo by mal súčasný systém, (vrecká je možné vyzdvihnúť na Daňovom referáte MsÚ) ostať zachovaný aj v nasledujúcich rokoch, pracovník radnice.

A hudbou budúcnosti je, pravdepodobne, i park na venčenie psov. Pôvodný nápad – vybudovať ho na Mierovej ul. (pri plavárni) totiž nedávno padol. „Priestor za bytovkou je určený na parkovisko a na lúke by mala prebehnúť výstavba rodinných domov. Mesto tak na park momentálne nemá vhodnú plochu,“ dodal M. Pristáš, podľa ktorého však u nás existujú plochy na voľný výbeh psov (napr. hrádza okolo rieky Poprad).

Čo ale, samozrejme, nevylučuje myšlienku ohradeného parku. Pokiaľ teda máte tip, kde by, blízko sídliska, mohol stáť, dajte to vedieť na tel. č. 052/4315266.


Tri otázky, tri odpovede – Oskár Ščigulinský Chov a držanie psov na území Starej Ľubovne rieši VZN č. 42. Čo kontroluje Mestská polícia v tomto prípade? – Totožnosť psa a prítomnosť vreciek. Pokiaľ pes nemá známku, spíše sa majiteľ a odovzdá sa Referátu daní a poplatkov MsÚ. Taktiež sú tí, ktorí venčia psov, povinní nosiť na verejných priestranstvách vhodné plastové, resp. papierové vrecko na odpratanie psích exkrementov. Ak zistíte porušenie, riešite to… – … väčšinou dohovorom. Podstatne väčší problém nám však robia túlavé psy, ich odchyt a umiestnenie do karanténnej stanice. Vlani ich bolo okolo 70, tento rok sme ich mali približne 40. Skôr by sme preto mali pokutovať majiteľov, ktorých psy voľne pobehujú po meste. Toto však ešte nemáme doriešené. Akú finančnú sankciu môžete uložiť, napr. za bezprostredné neodstránenie výkalov psa? – Rovnakú ako za nepreukázanie sa známkou totožnosti psa – až 65 €.


Comments


bottom of page