top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Veľký záujem o aktivity mimo školy

Updated: Jul 20, 2020


Základná umelecká škola (ZUŠ) Jána Melkoviča v Starej Ľubovni nemá núdzu o žiakov. V školskom roku 2016/17 hlási 642 žiakov. Patrí tak medzi najväčšie školy v meste, čo do počtu zverencov.


V hudobnom odbore bude zdokonaľovať 303 žiakov, tanečný odbor si vybralo 167 detí, výtvarný 132 a literárno-dramatický odbor 40 žiakov. „Nárast vidíme hlavne u tanečného odboru. Je to aj tým, že sa nám v minulosti zlepšili podmienky na vyučovanie. Máme novú tanečnú sálu v Dome kultúry v Starej Ľubovni a minulý rok sa otvárala tanečná sála v Plavnici. A máme vynikajúcich erudovaných pedagógov, ktorí vedia pracovať s deťmi a mládežou a rozvíjať ich talent,“ poznamenal k záujmu riaditeľ ZUŠ J. Melkoviča Ján Sivuľka. Čo sa týka alokovaných pracovísk ZUŠ J. Melkoviča, tie sú tri, v jednej ale pribudol nový odbor. V Plavnici tak ostávajú s hudobným a tanečným odborom, v Podolínci s hudobným a novým výtvarným a vo Veľkom Lipníku s hudobným zameraním. Tento školský rok je pre ZUŠ J. Melkoviča výnimočný, škola oslavuje 60. výročie od svojho založenia. Jej éra sa začala písať presne 1. septembra 1956. A najkrajším darčekom pre ňu, okrem úspechov svojich zverencov, by podľa jej riaditeľa bola nová fasáda budovy na Okružnej ulici (na fotografii).

ZUŠ J. Melkoviča

Tá naozaj už roky nevyzerá dobre, už vôbec nie tak, ako by sa práve od školy, kde vládnu všetky múzy, očakávalo. „Budovu máme odkanalizovanú, vymenené máme všetky okná i strechu, v suteréne sme vybudovali učebne na populárnu hudbu, takže teraz je prioritou fasáda,“  potvrdil najpotrebnejšiu stavebnú prioritu riaditeľ školy.

Foto: Mário Veverka


Comments


bottom of page