top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO Veľké upratovanie mesta!

Updated: Apr 14, 2021

Jarné upratovanie bude v Starej Ľubovni trvať od 7. do 14. apríla. Zamerané bude najmä na zber bioodpadu, ale aj toho, čo je v domácnostiach navyše.


Zvoz tuhých odpadov z verejných priestranstiev zabezpečia mestské firmy. Zamerajú sa na lokality mestských sídlisk Západ a Východ. „Je to na dobrovoľnej báze, ak si občania chcú pred svojimi obydliami trochu skrášliť prostredie po zime, môžu tak urobiť. Nahromadený odpad na kôpkach potom pracovníci mestských firiem vyzbierajú,“ povedal Miroslav Pristáš z oddelenia životného prostredia MsÚ.


Na jednotlivých vytypovaných stanovištiach budú umiestnené dva kontajnery. Jeden bude veľkoobjemový na zmiešaný odpad, do ktorého sa môžu vyhadzovať aj napr. koberce, nábytok, matrace a pod. Druhý bude slúžiť na odkladanie bioodpadu. „Ide o konáre stromov a kríkov, burinu, hrabané lístie a trávu, odpadové drevo, kôru, šupy z ovocia a zeleniny, starú črepníkovú zeminu či drevený popol. Z nich sa následne vyrobí kompost,“ uviedol M. Pristáš.


Zoznam rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v zástavbe rodinných domov:

1. križovatka Okružnej a Zimnej ul.

2. Vsetínska ul., oproti domu č. 2 na parkovisku

3. Ul. Duklianskych hrdinov,

4. Jarmočná ul., bývalý bitúnok

5. Mýtna ul., pri lávke pre peších

6. autobusová zastávka v mestskej časti Podsadek

7. Zamoyského ul.

8. Zámocká ul.

9. Ul. J. Kráľa

10. Štúrova ul.

11. Tehelná ul., Bernolákova ul. pri OR PZ

12. Ul. 17. novembra, pri kultúrnom dome

13. križovatka Garbiarskej a Farbiarskej ul.

14. Okružná ul. pri elektrorozvodni

15. Jarmočná ul., oproti domu č.35, + Hviezdoslavova ul.

16. Budovateľská ul., pri elek. rozvodni

17. Ul. obrancov mieru, vnútroblok


ELEKTROODPAD AŽ KONCOM APRÍLA

Radnica zároveň upozorňuje, že spaľovanie bioodpadov zo záhrad je v zmysle mestského nariadenia o odpadoch na území mesta zakázané. Takisto nie je povolené vkladať do kontajnerov elektroodpad a nebezpečný odpad.


Ďalší zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční 26. a 27. apríla. „Odpad môžu občania vykladať k nádobám na sídlisku alebo pri rodinných domoch. V tomto termíne bude možné k nádobám vyložiť aj elektroodpad a nebezpečný odpad,“ dodal M. Pristáš.foto: archív ĽMS


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 13 (7. apríl 2021)

Comentários


bottom of page