top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

V ZŠ Za vodou prvýkrát otvorili nulťácku triedu

Updated: Jul 6, 2020


btr

Najväčšia mestská škola ZŠ na Komenského ulici pre  prváčikov po troch rokoch, kedy mala tri prvácke triedy, pripravila dokonca triedy štyri. Rozdelí do nich svojich zapísaných 90 žiačikov.  Na 33 prvákov sa pripravili aj v ZŠ na Levočskej ulici, rozmiestnia ich do dvoch tried.  V novom školskom roku bude mať 20 žiakov prvého ročníka ZŠ Za vodou, prichádza ale s novinkou. Otvára nultý ročník pre 8 žiakov. A to, ako vysvetli riaditeľ Rastislav Vitkovský, pre tých, „ktorí nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom k tomu nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.“ Prímestská škola v Podsadku ide v intenciách minulého roku a otvorila opäť dve triedy, sadlo si do nich …


Pokračovanie článku nájdete v Ľubovnianskych novinách č. 32, ktoré sú v predaji do 11. septembra. Vzhľadom k tomu, že publikovanie celých článkov negatívne ovplyvňuje predajnosť Ľubovnianskych novín, od septembra 2018 budeme na www.lms.sk publikovať aj skrátené materiály, upútavky a fotogalérie z reportážnych výjazdov.    Čerstvé informácie nájdete vždy v aktuálnom čísle ĽN. Nezabudnite si ho preto kúpiť, stojí iba 35 centov. Podporíte tak predajnosť, ktorá je v týchto neľahkých časoch priam rozhodujúca.

btr
btrhdr
btr
btrhdr

Foto: Peter Šlosár


Comentarios


bottom of page