top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

V ZŠ Za vodou musia zvládať veľké stavebné premeny

Updated: Jun 29, 2020


Okna - Za vodou 1

V Základnej škole Za vodou majú mimoriadne rušno. Veľká výmena okien, dverí a iných sklenených výplní sa napriek tomu, že mala byť hotová do konca prázdnin, posunula do školského roka. Našťastie, veľkej stavebnej premene praje momentálne aj počasie.


„Samozrejme, nie je to jednoduché, ale dá sa to zvládnuť. Boli sme na to pripravení, keďže už počas prázdnin sa situácia zmenila,“ povedal riaditeľ Rastislav Vitkovský.


Iba pripomenieme, že zmenu plánu vyvolali problémy s výberom firmy, ktorá mala realizovať mestskú zákazku. Ako sme už v lete informovali, prvý záujemca predložil neúmerne nízku cenu, ďalší dvaja dohodu nechceli podpísať. Iná firma podľa slov primátora napokon dohodu podpísala, stavbu aj prevzala, no napokon oznámila, že nevie garantovať dokončenie prác do konca prázdnin. Mesto tak muselo zrealizovať nový prieskum v súlade s verejným obstarávaním. A čas hral proti škole, ktorá si už počas letných dní všetko nachystala na stavebný ruch a logicky najlepšie by sa všetkým pracovalo, keď je škola bez žiakov. Jedinou pozitívnou správou bolo, že mesto k 200 tisícom eur, ktoré schválili poslanci, získalo medzitým z environmentálneho fondu 100 tisíc eur.


Škole sa ale podľa slov riaditeľa darí vyrovnať sa s touto zmenou plánu a do karát jej nahráva aj počasie. „Samozrejme, treba strpieť trochu prachu a hluku, ale žiaci nie sú nijako obmedzovaní. Sú presťahovaní do bloku B podľa toho, kde sa práce momentálne realizujú,“ zdôraznil riaditeľ, ktorý nemusel doteraz kvôli prácam prerušiť vyučovanie. „Uvažujeme ale s nejakým dňom – dvomi riaditeľského voľna, a to iba počas výmeny okien v školskej jedálni. V tomto priestore to za plného chodu stravovania ináč nejde,“ pripomenul.


Termín ukončenia prác je stanovený do 20. novembra. Isté je, že v zimných mesiacoch si už budú v ZŠ Za vodou užívať komfort, ktorý im zabezpečia nové okná a hlavne ušetria na energiách.


Škola má ešte jednu príjemnú starosť, ale hlavne radosť aj z nového atletického oválu, ktorý sa tiež realizuje v týchto dňoch. Mesto naň získalo 10 tisíc eur v rámci dotácie z úradu vlády.


Foto (Ľ.T.) 

Comments


bottom of page