top of page
  • Mário Veverka

V pláne lokálna cyklotrasa i zelená oddychová zóna

Updated: Jul 2, 2020


situacia SL - Kamienka

Rekonštrukcia prístupovej cesty od autobusovej zastávky v Podsadku k rómskej osade, Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier, v rámci ktorej sa budúci rok vybuduje 4,2 km dlhý úsek zo Starej Ľubovne k Nestville Parku, či spoločný mikroprojekt Staviame-jazdíme-spoznávame s poľským Powiatom Nowosadeckim, ktorým sa dosiahne vyznačenie cezhraničného spojenia cyklotrás a vybudovanie nových cyklostôp v mestských lesoch – to je krátky výpočet projektových aktivít samosprávy, ktoré prešli „sitom“ a čakajú už len na realizáciu.


Ich zoznam však týmto nekončí. Potvrdený je totiž i program Škola otvorená všetkým, v rámci ktorého získa ZŠ Podsadek finančnú podporu na pedagogických asistentov a odborných zamestnancov. A doslova už len dni delia Mesto od ukončenia výberu zhotoviteľa VI. etapy doplnenia kamerového systému, ktorý ráta s inštaláciou siedmich nových elektronických očí. Tie tak rozšíria pokrytie obrazom o okolie autobusovej zastávky na Levočskej ul., kruhového objazdu i zadných traktov Jednoty. Mestská polícia bude mať čochvíľa lepší prehľad aj o dianí v križovatkách na výjazde zo Starej Ľubovne, v Podsadku (smer k osade), pri K3 a OD Družba. Naopak, definitívne nepodporená ostala inovácia čistiacej techniky na skvalitnenie ovzdušia v meste, Zelená oáza medzi bytovkami, počítajúca s úpravou priestoru medzi Mierovou a Letnou ulicou a tiež Komunitné centrum Podsadek, ktorého cieľom bola rekonštrukcia a prístavba so zameraním na zvýšenie energetickej účinnosti. V týchto dňoch sa rozhoduje o tom, či sa zlepší technické zázemie počas ľahkoatletických disciplín v rámci Ľubovnianskych športových hier (4000 €). A svoj ortieľ zatiaľ nepozná ani projekt prehliadky začínajúcich rockových kapiel – Rockovanie 2017 (8700 €), Relaxačno-pohybovej miestnosti v MŠ na Vsetínskej ul. (15 000 €) i Zelená oddychová zóna (6460 €), ktorej predmetom je revitalizácia svahov pozdĺž miestnej komunikácie medzi starým cintorínom a grécko-katolíckym chrámom.


ĎALŠIE PLÁNY Čo sa týka pripravovaných zámerov, v pláne je vybudovanie materskej školy v Podsadku, rozšírenie kapacít MŠ na Tatranskej ul., revitalizácia vnútroblokových priestorov v časti sídliska Západ, či interiérové vybavenie štyroch základných škôl v správe Mesta. A do hmatateľnej podoby by radnica rada pretavila aj myšlienku cyklotrasy priamo v Starej Ľubovni – od lávky cez rieku Poprad k priemyselnej zóne na Továrenskej ulici.


Článok bol publikovaný v ĽN č. 21 (30. mája 2017)


Comments


bottom of page