top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

V našej nemocnici pracujú poľské sestričky

Updated: Jul 22, 2020


Na to, že v Ľubovnianskej nemocnici, n.o., sa komunikuje aj po poľsky, si už nielen pacienti zvykli. Pravidelne tam personál oddelení rozšíria mladé poľské zdravotníčky.


A to v rámci niekoľkoročnej a už zabehnutej spolupráce medzi Ľubovnianskou nemocnicou a odbornou školou v Nowym Saczu. V rámci programu Európskej únie – Erazmus, ktorý je zameraný na celoživotné vzdelávanie a odbornú prípravu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe, si prídu nielen rozšíriť jazykové znalosti, ale majú možnosť porovnávať systém zdravotníctva u nás a v Poľsku. „Sú u nás na praxi už šiesty rok. Tento rok o  absolvovanie  odbornej stáže – praxe v Ľubovnianskej nemocnici prejavilo záujem päť študentiek ošetrovateľstva z Poľska. Odbornú prax vykonávajú na internom, detskom, gynekologickom oddelení, oddelení dlhodobo chorých, oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny neurologickom oddelení od mája do marca budúceho roku,“ informovala o posile zo zahraničia Anna Mačugová, námestníčka tunajšej nemocnice pre ošetrovateľstvo. Ako dodala, problémy so zahraničnými stážistkami nemajú, pacienti si ich pochvaľujú a jazyková bariéra vzhľadom k blízkosti pohraničného regiónu nie je absolútne žiadnou prekážkou.

Poľské zdravotníčky pred tunajšou nemocnicou s Annou Mačugovou, námestníčkou pre ošetrovateľstvo.


Bình luận


bottom of page