top of page
  • Peter Rindoš

V mestskej polícii v Starej Ľubovni došlo k výmene náčelníka

Staroľubovnianska mestská polícia má od 15. decembra nového náčelníka. Oskára Ščigulinského, ktorý pre samosprávu odslúžil vyše tri dekády rokov nahradil Ľudovít Slodičák.

Odchádzajúcemu Oskárovi Ščigulinskému poďakoval primátor Ľuboš Tomko, vpravo Ľudovít Slodičák s menovacím dekrétom.


K zmene na pozícii náčelníka mestskej polície (MsP) došlo po tom, ako O. Ščigulinský doručil mestu návrh dohody o ukončení pracovného pomeru, keďže svoj čas plánuje tráviť na dôchodku.


Výzvou noví policajti

Na uvoľnené miesto samospráva vyhlásila výberové konanie, ktorého sa zúčastnili traja uchádzači – Ján Dulovič, Ľudovít Slodičák a Marcel Garčár. Výberová komisia napokon vybrala Ľudovíta Slodičáka, ktorý v radoch Mestskej polície v Starej Ľubovni pôsobí 21 rokov. Výber potvrdil primátor, jeho návrh schválili aj mestskí poslanci. „Chceme pokračovať v tom, ako to máme nastavené a, samozrejme, chceme veci vylepšovať. V budúcnosti potrebujeme dobrú partiu mestských policajtov,“ povedal Ľ. Slodičák, ktorý tak zároveň reagoval na generačnú obmenu u kolegov. Okrem O. Ščigulinského totiž avizovali koniec v mestskej polícii v budúcom roku aj ďalší traja pracovníci. „Prostredníctvom výberových konaní sme vybrali troch budúcich kolegov, ktorí už sú prihlásení. Je aj potrebné vzdelávanie, aby ich činnosť bola v roku 2024 plnohodnotná,“ poznamenal primátor.


Medzi prvými na Slovensku

Už bývalý náčelník O. Ščigulinský zakladal a viedol Mestskú políciu v Starej Ľubovni od začiatkov jej fungovania, presne od 1. marca 1991. „Boli sme medzi prvými desiatimi mestami na Slovensku, ktoré mestskú políciu zriadili. V tom čase sme začínali, takpovediac, z ničoho. Sami sme si dávali šiť uniformy, výstroj a výzbroj sme všelijakým spôsobom zháňali z Poľska a Rakúska.

Ako pri odchode z pozície pred poslancami poznamenal, nebol len typickým náčelníkom, ale hlavne mužom s uniformou v teréne. „Novému náčelníkovi želám veľa pevného zdravia a dobrých rozhodnutí. Rovnako aj vám, poslancom. Sme tu ako jedna rodina, ak sa v nej zomkneme, dá sa pre mesto vykonať veľa dobrého.“

Na čele mestskej polície bol bývalý náčelník počas volebných období piatich primátorov. Svoju funkciu počas rokov 2011 až 2015 načas prenechal, pôsobil ako radový mestský policajt.

Viac o práci i zážitkoch bývalého náčelníka sa dozviete v niektorom z budúcoročných vydaní Ľubovnianskych novín.

foto: ĽMS

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 47/48, 20. decembra 2023)

bottom of page