top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

VIDEO - V Starej Ľubovni osadili stovku vtáčích búdok

Updated: Nov 30, 2020

Pribudli nové búdky pre sýkorky, škorce, kavky, dážďovníky, ale aj netopiere. Nahrádzajú im dutiny stromov, ktoré z nášho prostredia miznú.


Pre zlepšenie úkrytových možností a stabilizáciu vybraných druhov ohrozených živočíchov sa v priebehu predošlého týždňa osadilo 30 búdok pre netopierov, 85 vtáčích búdok a 10 kŕmidiel pre zimné prikrmovanie vtáctva. Prebehne ešte inštalácia 32 búdok na fasády verejných objektov. Celá akcia prebehla v spolupráci so zamestnancami Štátnej ochrany prírody SR, Správy Pieninského národného parku.


AJ PRE NAJLEPŠÍCH LETCOV - DÁŽĎOVNÍKOV

Staré stromy z prírody a mestského prostredia ubúdajú najmä kvôli bezpečnosti. S nimi tak miznú aj hniezdne možnosti pre takzvané dutinové hniezdiče, druhy vtáctva hniezdiace v dutinách stromov. Nahrádzať ich majú búdky. „Mesto Stará Ľubovňa uspelo v rámci projektovej výzvy Program ochrany prírody s projektom Stabilizácia vybraných druhov ohrozených živočíchov v urbánnom prostredí mesta Stará Ľubovňa. V rámci projektu mesto nakúpilo búdky napríklad aj pre dážďovníky, ľudia si ich mýlia s lastovičkami alebo belorítkami. Niekedy hniezdili v skalných stenách, potom začali obývať štrbiny v panelových či tehlových domoch. V dobe zatepľovania však tieto priestory miznú. Keď sa zatepľuje v čase hniezdenia, spôsobí to veľkú stratu na vtáčích životoch, pretože ostanú uväznené vo vnútri. Povinnosťou staviteľa je zabezpečiť inštaláciu búdok pri zateplení, ale nie vždy sa to aj deje,“ upozornil riaditeľ Správy PIENAP-u Vladimír Kĺč (na fotografii).


Na tzv. sýkorníku je dobré mať posilnený vletový otvor, dôvodom sú ďatle, ktoré ho môžu zničiť.


PREČO NIE V JARI?

Búdky by mali byť otvárateľné, aby sa dali na začiatku alebo na konci hniezdnej sezóny vyčistiť. Nahromadený materiál by sa v nej inak nakopil až po vletový otvor a búdka by sa stala neobývateľnou. „Stáva sa tiež, že mláďatá vypadnú z hniezda a ľudia nám ich prinesú, najmä dážďovníky. Hniezdia vysoko a bez vysokozdvižnej plošiny je k hniezdu prístup takmer nemožný. Preto boli nakúpené aj otvárateľné búdky a budú inštalované na ľahko dostupné miesta zo strechy. Vďaka tomu vieme vypadnuté dážďovníky vrátiť do obsadeného hniezda, kde sú aj iné mláďatá a zvyčajne ich adoptívna rodina príjme,“ spomenul jednu z výhod otvárateľnosti búdok V. Kĺč.

Dážďovníky sú mimoriadne zaujímavé živočíchy. Všetky štyri prsty na nohách majú nasmerované dopredu a to im umožňuje udržať sa na kolmom podklade pri hniezde. Na to, aby mohol dážďovník vzlietnuť, sa potrebuje spustiť voľným pádom do prázdneho priestoru – minimálne do niekoľko metrovej hĺbky, aby nabral potrebnú štartovaciu rýchlosť. Ak pristane na zemi, obvykle nedokáže sám vzlietnuť bez pomoci človeka. Ďalšou zaujímavosťou je ich spánok. Často trávia celú noc vysoko vo vzduchu kde spia počas letu, okrem obdobia hniezdenia.


Niekomu by sa mohlo zdať, že búdky sú umiestnené dosť pokope. Vtáky sú spoločenské druhy a blízkosť im vyhovuje. Nové bývanie pre operencov tak pribudlo v lokalite na novom cintoríne, pri ZŠ na Komenského ul., pri MŠ na Tatranskej ul., v mestskej časti Za vodou, pri starom cintoríne alebo aj popri cyklotrase. „Búdky sa môžu osádzať celoročne. V jari už mnohé druhy hniezdia, preto je lepšie mať ich pripravené dopredu. Dôležité je, aby sa do nich nezasahovalo cez hniezdnu sezónu, spravidla od apríla do konca júla. Od septembra sa už môže búdka vyčistiť, namaľovať, prípadne vymeniť,“ ozrejmil V. Kĺč.


Špeciálne prispôsobená pre spôsob obživy a fungovania je „búdka“ pre kôrovníky, ktoré sa ukrývajú za odchýlenými kôrami stromov.


STRÁCAJÚ ÚKRYTY

Búdka pre netopiere je imitáciou dutiny konára. Je drsná, má drážky, na ktorých sa netopier pazúrikmi pridržiava. Jedna dokáže poskytnúť vhodný úkryt pre niekoľko desiatok netopierov. „Sú mimoriadne užitočné, zožerú obrovské množstvo hmyzu. Kde nie sú netopiere, sú postreky proti komárom. Tým, že im zateplíme škáry, zničíme ich úkryty. Tlačia sa potom na balkóny a do bytov. Snažia sa len niekde ukryť, žijú v kolóniách a zimovať chodia stále na to isté miesto aj celé generácie. Preto pokiaľ je možnosť vytvoriť pre nich nový úkryt, je dobré to spraviť. Netopier bude len rád, že sa nemusí nikomu pchať domov,“ vysvetlil odborník, podľa ktorého kolujúce mýty, že nám vletia do vlasov, neplatia.


Búdka ma nízku tepelnú priepustnosť, vďaka čomu poskytuje vhodné prostredie pre netopiere.


„V Starej Ľubovni je veľmi dobre riešená zeleň, aj preto je tu vtáčia populácia na úplne inej úrovni v porovnaní s inými mestami. Všimol som si, že prebehla nová výsadba, tá prináša nové hniezdne ale aj potravinové možnosti pre vtáctvo,“ povedal V. Kĺč. Videli sme to priamo pri osadení vtáčej búdky na buk, kde si sýkorky pochutnávali na bukviciach.


Vo svete však enormne ubúdajú druhy vtáčej populácie. "Najzraniteľnejšie sú dážďovníky, lastovičky a belorítky. Úbytok spôsobuje dlhá migrácia do miest zimoviska, náhle zmeny počasia, pesticídy a pod. Strieka sa hmyz, ktorý tieto druhy požierajú. V ich organizmoch sa hromadia chemické látky, ktoré na malé organizmy pôsobia veľmi intenzívne, často s fatálnymi dôsledkami,“ zhodnotil V. Kĺč.


V zimnom období by v budúcnosti mali chodiť vtáctvo dokrmovať deti zo základných a materských škôl. Nakúpilo sa aj 200 kg slnečnice a sudy na skladovanie.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 43 (18. november 2020)

Comments


bottom of page