top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

V máji bežia zápisy do MŠ. Je v nich dosť miesta?

Updated: Jul 28, 2020


DSC_0149

Počnúc prvým májom začínajú zápisy do materských škôl a trvať by mali celý mesiac. Až okolo 540 detí sa môže umiestniť v materských školách v Starej Ľubovni. Rodičia majú na výber MŠ na Vsetínskej ulici s elokovaným pracoviskom na Komenského ul. a MŠ na Tatranskej ul. s vysunutým pracoviskom Za vodou. K dispozícii majú aj cirkevnú škôlku v ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda na Štúrovej ul. Je dostatok miest alebo majú rodičia rátať aj s odmietavým stanoviskom?   


“V mestských materských školách máme momentálne zapísaných 447 detí. Je ťažko predpokladať, ako sa bude vyvíjať nový zápis, rátame ale s počtom na úrovni tohto roku. Takže by to malo postačovať,“ povedal Štefan Joštiak zo školského úradu tunajšieho MsÚ. Ako dodal, zriaďovateľ – Mesto, ráta s tým, že budú uspokojení všetci rodičia detí od 3 rokov, aj vzhľadom k tomu, že už v novembri minulého roku sa navýšila kapacita v MŠ na Tatranskej ulici vďaka modulovej prístavbe o dvadsiatku detí.    

DSC_0126

Všetko ale bude závislé od toho, aké bude vekové zloženie detí v MŠ. V triede mladších, 3-ročných, môže byť 20 drobcov a v triede 5-ročných 22. Pri určovaní počtu detí v triede sa môže zohľadniť počet detí mladších ako tri roky. A pri ich prijímaní záleží od toho, ako sa naplní kapacita tried. Absolútnu prednosť majú predškoláci i deti s odkladom. To platí aj v cirkevnej škôlke, kde v ostatných rokoch badajú veľký záujem o umiestnenie, aj 2-ročných detí. A aj keď sa zápisy ešte ani nerozbehli, už majú 30 nových žiadostí. „Naša kapacita je 85 miest v štyroch oddeleniach, momentálne máme ale stav 94 detí, čo nám umožňuje vyhláška. Ale to je už maximum,“ povedala Monika Maníková (na fotografii s predškolákmi), riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, kde teda rátajú, že prijmú len toľko detí, koľko odíde do 1. ročníka, teda 27 – 28 detí a nejaké miesta musia „držať“ aj pre deti s odkladom. Napriek tomu, v rámci zápisov, tu zorganizujú 3. mája od 15. do 17. hodiny Deň otvorených dverí, kde sa rodičia aj s deťmi môžu prísť pozrieť. MŠ tak v meste naozaj žijú, a kým je o ne veľký záujem, budú len napredovať. A je dosť možné, že v budúcnosti pribudne ďalšia aj v Podsadku, samospráva sa tu uchádza o projektové peniaze. Tiež sa ráta s viacerými novinkami. Napríklad v MŠ na Tatranskej ulici by sa v rámci projektu mali zrekonštruovať terasy a rozšíriť kapacita o 10 miest a v MŠ na Vsetínskej ulici plánujú z jednej časti kotolne zriadiť minitelocvičňu a na rade je aj úprava okolia po nedávnej rekonštrukcii. Všetky MŠ majú ale rozhodne zaujímavé výchovno-vzdelávacie programy a aktivity, ktoré je dobré sledovať na ich webových stránkach a podľa toho sa aj rozhodnúť. No a na zápisy (od 1. do 31. mája) netreba zabudnúť na vyplnenú prihlášku dieťaťa do MŠ, ktorá musí byť potvrdená od lekára.

DSC_0130

Ani v škôlke na Štúrovej ulici sa na nedostatok detí naozaj nemôžu sťažovať. Mnohým rodičom vyhovuje cirkevné zariadenie, tiež to, že sa tu stretávajú deti napríklad aj v školskej jedálni so staršími, a tak prechod do ZŠ je pre nich menej stresujúci.   


Commentaires


bottom of page