top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

V škôlkach sa zamerali aj na zdravý životný štýl

Updated: Jul 6, 2020


DSC_1135

S novinkami prichádzajú aj materské školy v meste. Dve mestské, na Vsetínskej a Tatranskej ul. s dvomi alokovanými pracoviskami na Komenského ulici a Za vodou a jedna cirkevná pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, sa majú pre koho zdokonaľovať, hlásia 100-percentnú naplnenosť.


Premena skladu V MŠ na Vsetínskej ulici okrem modernizácie školského dvora cez získaný grand z projektu počas leta vymenili aj podlahu v dvoch spálňach a zrealizovali rekonštrukciu jednej terasy na školskom dvore. Pribudol im aj hrací prvok v exteriéri. Veľkou novinkou je ale relaxačno-pohybová miestnosť v MŠ na Vsetínskej ul., ktorú vybudovali cez mestský projekt z nevyužívaných skladových priestorov. Ten sa tak zmenil na modernú herňu, kde by sa ale malo hlavne športovať. Slúžiť na to bude gymnastická lavička, lezecké lano, hojdačka, predškolská rebrinka či drevené schodisko so šmýkačkou a minibránka. Celková rekonštrukcia stála 15 660 €, gro financií vo výške 12 500 € poskytlo prostredníctvom dotácie Ministerstvo financií SR, zvyšok dofinancovala samospráva zo svojho rozpočtu.


Nové krúžky Aj v MŠ na Tatranskej ulici nachystali do nového školského roka novinky, rozšírili profiláciu školy (športovými a inými aktivitami chcú ovplyvniť životný štýl či dokonca celoživotné smerovanie) o krúžok malých futbalistov a pingpongistov. K lyžovaniu, florbalu, plávaniu, saunovaniu, gymnastike, atletike, loptovým hrám tak pribudnú ďalšie športové aktivity, ktoré majú deti vo veľkej obľube. Aj naďalej tu chcú podporovať integráciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci filozofie školy. Nezabudli ani na materiálno-technické vybavenie, ako aj stavebné úpravy súvisiace so športovými aktivitami. A plánujú aj uskutočnenie prác súvisiacich s relaxačno-pohybovou zónou.


Špeciálna starostlivosť A aby sme nezabudli ani na cirkevnú škôlku, tu tiež nechcú zaostávať. Ešte vo februári vybudovali nové oddelenie s novou kúpeľňou a počas leta vymaľovali chodby a spoločné priestory – átrium. Keďže im pribudli deti so špeciálnymi potrebami, nová trieda aj s relaxačným kútikom bude slúžiť ako učebňa práve pre ne. A vyčlenili aj jednu kvalifikovanú učiteľku, aby zabezpečili pre tieto deti individuálny prístup a vzdelávanie. MŠ sv. Cyrila a Metoda sa chce zapojiť aj do projektu Kurz katechéz dobrého pastiera, čo je to kresťanský koncept vzdelávania založený na pedagogike Mária Montessori a na zlepšenie sociálnych zručností sa plánujú zapojiť do projektu Zippyho kamaráti. Okolo 450 škôlkarov v meste sa tak má na čo tešiť a rodičia môžu byť naozaj spokojní, aktivít a noviniek je v MŠ neúrekom.


Foto: Peter Šlosár


Článok bol publikovaný  v Ľubovnianskych novinách č. 32 (4. september 2018)


Comments


bottom of page