top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

Výročie oslobodenia: Pochod Jarabina - Litmanová, 61. ročník


Pri príležitosti 78. výročia oslobodenia miest a obcí nášho okresu sa konal dňa 28. januára už 61. ročník turistického pochodu katastrami obcí Jarabina a Litmanová. Účastníci si pietnym aktom a pochodom uctili osloboditeľov a protifašistických bojovníkov, ktorí padli za náš lepší zajtrajšok počas 2. svetovej vojny. Tejto akcie sa pravidelne zúčastňujú ľudia rôznej vekovej kategórie. Pochodu sa zúčastnilo okolo 70 a na bežkách okolo 40 osôb. Rozhovory počas túry majú stále nádych histórie. Členovia zväzu protifašistických bojovníkov poskytujú celú škálu informácií o danom, smutnom období. Sme radi, že ich poslanie je stále aktuálne, že chcú zachovať pamiatku a česť bojovníkov proti fašizmu. Sami prispievajú k tomu, aby hlavne mladá generácia poznala historické udalosti a aby sme boli hrdí na tradície boja za slobodu. Na Slovensku podľa dostupných informácií za frontom ustupujúcich nacistických vojsk zostalo najmenej 107 vydrancovaných a vypálených obcí, zničené cesty, železnice, vodárne a iné.


Pietny akt začal v obci Jarabina pri pamätníku, kde sa uskutočnila panychída.Ďalej nasledoval príhovor starostu obce, ktorý priblížil na základe historických faktov priebeh oslobodenia. Pochod ďalej pokračoval smerom do obce Litmanová, kde sa pri obecnom úrade konal pietny akt pri pamätnej tabuli s kultúrnym vystúpením miestnej folklórnej skupiny.

Súčasťou pochodu boli aj výstupy žiakov zo ZŠ Jarabina. Anna Derevjaniková predniesla báseň k oslobodeniu obce Jarabina, ktorej autorkou je rodáčka z Jarabiny Justína Maťašovská. Emma Mačiková a Jozef Rinkovský, taktiež žiaci zo Základnej školy v Jarabine, ktorí sa zapojili do súťaže a v novinách Bojovník boli uverejnené ich články, sa s prítomnými podelili o autentické príbehy z čias 2. svetovej vojny, ktoré im doma vyrozprávali starí rodičia.

Pietnymi aktami a pochodom si spoločne vytvárame medzi generáciami spomienkový most, medzi tými, ktorí pomaly odchádzajú, a tými, ktorí ešte len prichádzajú. Sme vďační, že sa pochod pravidelne realizuje a vzniká tak generácia, ktorá môže ústnym podaním šíriť posolstvo mieru aj v tejto modernej dobe.


OblV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 5 (8. február 2023)


Comments


bottom of page