top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Výnimočné situácie: Kedy zabezpečuje pohreb zosnulého mesto?

Stáva sa, že poslednú rozlúčku obyvateľa Starej Ľubovne musí zabezpečiť samospráva. A to v prípade, ak zosnulý nemá nikoho, kto by pohreb usporiadal. A stávajú sa aj neobvyklé situácie, kedy musí radnica reagovať.

V zmysle zákona zabezpečuje pochovanie zomrelého bez príbuzných obec, na ktorej území došlo k úmrtiu, napríklad v prípade bezdomovcov. V prípade, že je známe miesto trvalého pobytu zomrelej osoby, sa na zabezpečení pohrebu podieľa aj obec, v ktorej mal nebohý trvalý pobyt. Avšak podľa ďalšej platnej legislatívy musí byť telo pochované do niekoľkých dní, a preto nie je možné pohreb odkladať.


Čo prináša prax

„K dvom špecifickým situáciám došlo v priebehu roku 2022, pričom v jednom prípade došlo k úmrtiu bezdomovca v susednej obci a na jeho pohrebe sa spolupodieľala daná obec. V druhom prípade došlo k úmrtiu pani v miestnom domove dôchodcov. Hoci mala preukázateľne trvalý pobyt v Humennom, nenašli sa žiadni príbuzní a ani mesto nereagovalo na výzvy k spolupráci pri zabezpečovaní pohrebu,“ vyjadrila sa k problematike Mária Raššová, vedúca oddelenia sociálnych vecí MÚ v Starej Ľubovni. Ako dodala, celkovo tak Mesto Stará Ľubovňa zabezpečilo pochovanie uvedených nebohých s nákladmi v sume 864,80 €. „Mesto v minulom roku okrem finančnej výpomoci formou jednorazovej dávky muselo teda zabezpečiť aj dva pohreby nebohých bez príbuzných, ktoré navýšili finančné výdavky mesta v tejto oblasti. Išlo však o špecifické situácie, ktoré nie sú bežné a naposledy sa takáto situácia vyskytla pred viac ako 8-mimi rokmi.“ hm

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 12, 29. marca 2023)

留言


bottom of page