top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Umelecký prednes seniorov

Updated: Aug 7, 2020


IMG_20191114_104728

V Ľubovnianskej knižnici sa konal prvý ročník súťaže seniorov v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby.


Podujatie pripravila Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Starej Ľubovni. Porota ocenila prezentáciu jednotlivých recitátorov ale aj výber textov. „Prednes seniorov nemá v Starej Ľubovni tradíciu, preto som bola v očakávaní, aké to bude a bola som veľmi milo prekvapená. Myslím si, že budeme mať veľmi dôstojnú reprezentáciu na krajskom kole. Sú to recitátori, ktorí nebudú len naberať skúsenosti, ale budú to horúce želiezka v ohni,“ uviedla predsedníčka poroty Eva Kollárová. Podnet na založenie súťaže podala predsedníčka ZO JDS Šambron Anna Kopčáková. „Naša kolegyňa už súťažila na viacerých súťažiach na krajskom aj celoštátnom kole a v recitovaní je naozaj výborná. Keď prišla s návrhom pripraviť súťaž v umeleckom prednese, privítali sme to s radosťou,“ povedal podpredseda OO JDS Stará Ľubovňa František Horal. Porota vybrala troch postupujúcich, ktorí budú reprezentovať okres Stará Ľubovňa na krajskom kole. V kategórii vlastná tvorba bude Starú Ľubovňu reprezentovať a prvé miesto získala Monika Tančáková. V kategórii poézia Gabriela Compľová. V próze zvíťazila a postup do krajského kola si vyrecitovala Anna Kopčáková (na fotografii vpravo). Diplom za výborný prednes získali František Gruber, Margita Eštvanová a Mikuláš Koneval. Cena Ľubovnianskej knižnice putovala do rúk Janky Lukáčovej. Táto mimoriadna cena je určená pre tých, ktorí nie sú členmi Jednoty dôchodcov Slovenska. Organizátori podujatia chcú, aby sa do súťaže zapájali aj nečlenovia, a aby bol prístupná všetkým seniorom v okrese.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 43 (19. november)


Comments


bottom of page