top of page
  • Mário Veverka

Už nie telocvičňa, ale moderný športový stánok

Updated: Jul 20, 2020


dsc_1244

Ako „bezpečné, úsporné a moderné miesto“ charakterizovala v piatok riaditeľka ZŠ na Komenského ul. svoju telocvičňu. Kým však mohla vysloviť tieto slová, prešiel rok a preinvestovalo sa 136,3 tisíc €.


Podnetom, prečo sa v najväčšej mestskej „zéeške“ pustili do obnovy interiérovej športovej plochy, bolo, že prestala byť pre deti bezpečnou. „Veľká telocvičňa už vykazovala známky havarijného stavu a začínali sme mať obavy o ich zdravie,“ uviedla jediný, no o to závažnejší dôvod, prečo v októbri 2015 podali prostredníctvom zriaďovateľa žiadosť na MŠ SR o finančný príspevok, Alžbeta Chamillová. Ako podotkla, je pravdou, že žiadali viac peňazí, než dostali, „ale našli sme vôľu u zriaďovateľa, ktorý nám doplatil potrebnú čiastku. A, samozrejme, použili sme aj vlastné finančné zdroje.“ Rekonštrukčné práce začali na športovisku 1. júla a trvali presne tri mesiace. Najviac peňazí zhltla počas nich výmena podlahy a jej kompletných podkladových vrstiev, dreveného obloženia a vyznačenie ihrísk (95,4 tis. €). Na vyše 8 000 € zas vyšla výmena technológie osvetlenia, ktoré je teraz nielen regulovateľné, ale i 6-krát úspornejšie ako pôvodné. „Okrem šetrenia však ide aj o kvalitu osvetlenia. Nové LED svetlá dávajú totiž bezpečné, komfortné svetlo bez tieňov, takže viditeľnosť je neporovnateľne vyššia,“ dodala ešte riaditeľka.

dsc_1267

Slávnostného prestrihávania pásky sa zhostili (zľava): Marián Saloň, Ľuboš Tomko, Alžbeta Chamillová a Peter Krajňák. 


Mimochodom, zrenovovanú telocvičňu uviedli do užívania 14. októbra, a to veľkolepou šou. Jej účastníkmi boli, okrem plejády iných významných hostí, i štátni tajomníci – Marián Saloň, ktorý sa vrátil na „svoju“ ZŠ a Prešovčan Peter Krajňák. „Teším sa, že v tejto telocvični budú rásť nové talenty, že Stará Ľubovňa pôjde dopredu a bude mať skvelých športovcov, ktorí sa uchytia aj v štátnej reprezentácii,“ uviedol druhý najsilnejší muž Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ). Ako pokračoval, peniaze štátu boli v tomto prípade vynaložené efektívne a účelne, „preto vyslovujem obrovské poďakovanie všetkým zainteresovaným, že sa podarilo skvelé nové dielo. A to budem tlmočiť ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi.“ Za férovú investíciu označil združenie finančných prostriedkov štátu a Mesta jeho primátor. Podľa Ľuboša Tomka však na Komenského nevznikla len telocvičňa, „ale aj nový športový stánok, keďže bude slúžiť tak pre potreby žiakov, ako i klubov, ktoré na území mesta pôsobia.“ 


FAKTY Finančná pomoc pri odstránení havarijného stavu telocvične MŠVVaŠ SR: 60 000 €, Mesto Stará Ľubovňa: 59 097,02 €, vlastné zdroje ZŠ: 17 206,62 €. Celkovo: 136 303,64 €.


Comentarios


bottom of page