top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Tri mestské cintoríny si žiadajú investície

Updated: May 30, 2022

Postupná obnova domu smútku na novom cintoríne v Starej Ľubovni sa realizuje už niekoľko rokov. Najnovšie dostal novú strechu, ktorá vyšla na 18 723 €.

„Vyžiadali si to okolnosti, keďže v niektorých častiach domu smútku následkom zatečenia opadávala omietka zo stropov a počas dažďov aj na účastníkov obradov kvapkala voda,“ priblížil Ľubomír Krett, riaditeľ Verejno-prospešných služieb, n.o.

Ako pripomenul, v ostatných rokoch sa zrealizovali aj nové schody a odpočívadla k domu smútku, vymenila sa tiež dlažba terasy a boli vymenené železné jednosklené okná a dvere za hliníkové s dvoma sklami, vrátane vysprávok, a tiež sa upravil múrik a uložili travertínové striešky. „Teraz je dom smútku relatívne v dobrom stave, no bude potrebné ešte vyspraviť omietku po zatečení, obnoviť fasádu, vymaľovať interiér a vymeniť zariadenie,“ pripomenul Ľ. Krett.Zámery správcu cintorínov

Tri mestské cintoríny si žiadajú neustále investície. Nedávno bolo na mieste posledného odpočinku v Podsadku realizované nové oplotenie a schody k hlavnému krížu. Na starom cintoríne bol vybudovaný nový chodník od hlavnej brány až k objektu VSE, v spodnej časti bolo urobené nové oplotenie, tiež bola natretá strecha a obnovená fasáda kaplnky. „Na cintoríne v Podsadku bolo, žiaľ, následkom požiaru priľahlej lúky poškodené pletivo, ktoré bude potrebné vymeniť. Pociťujeme tu tiež potrebu vybudovať parkovaciu plochu pri cintoríne a urobiť chodník naprieč cintorínom. Taktiež bude potrebné orezať, resp. odstrániť staré stromy v spodnej a južnej časti cintorína,“ zhrnul Ľ. Krett.


Chcú vybudovať urnovú stenu

Na starom cintoríne je zas nutné vyasfaltovať plochu pod kontajnerom s pokračovaním k miestnej komunikácii. Zámerom správcu cintorínov je aj elektrifikovať kaplnku a opraviť interiér. A svoje si žiadajú aj stromy v rámci ošetrenia i úpravy. Na najmladšom cintoríne je ešte v pláne chodník do urnového hája a vybudovanie urnovej steny (kolumbária).


foto: fb Ľ.T., archív ĽMS

Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 20 (25. máj 2022)


Comments


bottom of page