top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Tréning mozgu je dôležitý, a to nielen v seniorskom veku

Updated: Aug 7, 2020


IMG_20191015_172157

V Ľubovnianskej knižnici sa v rámci Mesiaca úcty k starším konala teoreticko-praktická prednáška o vplyve starnutia na pamäť.


Prednášajúcou bola Anna Kyseľová, lektorka z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni. V teoretickej časti rozprávala najmä o starnutí pamäti počas priebehu ľudského veku. Prítomní sa dozvedeli, že starnutie pamäti v seniorskom veku môže byť úspešné, normálne alebo chorobné. Tieto tri úrovne kognitívneho starnutia sú ovplyvňované rôznymi faktormi. Či už ide o životný štýl, dobré fyzické zdravie, ale aj vzdelanie, záujmy a motiváciu.


Pri úspešnom starnutí nedochádza k zmenám v pamäťových schopnostiach. Normálne starnutie pamäti je u starších ľudí najtypickejšou. S vekom si človek horšie spomína a pomalšie spracováva informácie. Spozornieť by sme mali pri patologickom starnutí, ktoré sa prejavuje ako mierna kognitívna porucha a demencia. No ako ďalej  zaznelo na prednáške, ľudský mozog má v sebe zabudované silné regeneračné schopnosti a ak je starnúci mozog dostatočne aktívny a správne sa využíva, degeneračné procesy sa do značnej miery spomaľujú. Dôležitá je teda aktivizácia a tréning mozgu.


Praktickú časť viedla Ivana Šipošová, bývala riaditeľka knižnice, ktorá sa dlhodobo venuje tréningom pamäti. Účastníci prednášky si mohli vyskúšať špeciálne cvičenia a aktivity, ktoré podporujú pozornosť a myslenie. „Je dôležité, aby si ľudia uvedomili, že tú hlavu nemajú len na to, aby na nej nosili čiapky a klobúky. Tak ako sa staráme vo fitness centrách o svoje telo a svaly, takisto sa musíme starať aj o pamäť,“ uviedla I. Šipošová. Podľa jej slov je dôležité prepájať kognitívnu činnosť s činnosťou fyzického cvičenia a hlavne pravidelne. Pri zvyčajných činnostiach nevyužívame mozog na dostatočnej úrovni, ale vďaka špeciálnym cvičeniam sa aktivizujú aj tie menej využívané časti. Práve nimi sa často dá predísť zhoršovaniu pamäti v dôsledku starnutia.


Článok bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 39 (22. október)


Opmerkingen


bottom of page