top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Tisícky detí si neželá priznať rodičovský dôchodok

Sociálna poisťovňa začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok. Týka sa to zatiaľ nových žiadateľov o  priznanie starobného dôchodku, o ktorých Sociálna poisťovňa rozhoduje po 28. februári 2023. V najbližších dňoch im tak spolu s rozhodnutím o priznaní dôchodku doručí aj prvé rozhodnutia o rodičovskom dôchodku.

Zároveň Sociálna poisťovňa spracovala údaje z vyhlásení, na základe ktorých dieťa odoprelo biologickému rodičovi/rodičom nárok na rodičovský dôchodok alebo ho presmerovalo na náhradných rodičov. Takýchto vyhlásení bolo viac ako 19,5 tisíc, na základe ktorých viac ako 19-tisícom dôchodcov nárok na rodičovský dôchodok nevznikne a naopak, na základe prejavenej vôle dieťaťa ho dostane 400 náhradných rodičov.


Zmena až po 5-tich rokoch

„Nezaregistrovala som túto novinku včas a nestihla som poslať vyhlásenie o odopretí rodičovského dôchodku biologickému otcovi, ktorý sa o nás nikdy nestaral. Neplatil výživné, žil v Čechách. Je ešte možnosť dodatočného vyhlásenia?“ s takouto otázkou sa na nás obrátila čitateľka.

Ako vysvetlil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr, ak nárok na rodičovský dôchodok rodičovi vznikne v roku 2023 automaticky, trvá najbližších päť rokov. „Stále je možné zo strany dieťaťa svojmu biologickému rodičovi nárok na rodičovský dôchodok odoprieť prostredníctvom Vyhlásenia aj v týchto dňoch, Sociálna poisťovňa ho však na základe zákona prestane rodičovi vyplácať až po piatich rokoch, teda po 31. decembri 2027.“ Šancu už má len to dieťa, ktoré vie, že rodič, ktorému chce rodičovský dôchodok odoprieť, dosiahne dôchodkový vek v priebehu roka 2024, vtedy treba podať Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do 31. augusta 2023.

Ak si to dieťa rozmyslí

Naopak, ak náhodou dieťa svojmu rodičovi nárok na rodičovský dôchodok odoprelo (v riadnom termíne do 28. februára 2023) a medzitým si to rozmyslelo a rodičovi by chcelo rodičovský dôchodok dopriať, môže tak urobiť neformálnou písomnou žiadosťou, ktorú je do SP potrebné doručiť do 31. augusta 2023. Rodičovský dôchodok začne Sociálne poisťovňa po splnení podmienok (napr. že dieťa bolo v roku 2022 zamestnané a zo mzdy bolo odvedené na dôchodkové poistenie) vyplácať od 1. januára 2024 v pravidelných mesačných platbách.  

„V súčasnosti Sociálna poisťovňa spracúva údaje, takpovediac, dáva rodiny dokopy v systéme na základe doručených Vyhlásení a dostupných údajov z Registra fyzických osôb. Sociálna poisťovňa má zo zákona povinnosť vyplatiť rodičovský dôchodok v roku 2023 naraz za celý rok v jednej platbe najneskôr do konca septembra tohto roka. Veríme, že sa nám to podarí ešte skôr, v letných mesiacoch,“ dodal hovorca SP.Comments


bottom of page