top of page
Willa Poprad - Vaša vysnívaná svadba
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Dlho bol na okraji záujmu, teraz sú na cintoríne stavbári

Updated: Dec 4, 2023

Na židovskom cintoríne v Starej Ľubovni vládne pracovný ruch. Na mieste budujú malú stavbu – OHEL nad hrobom rabína. Tieto práce zabezpečuje a financuje nezisková organizácia HFPJC z USA.

Komlexnejší prístup k často jedinému hmotnému dôkazu židovskej kultúry - cintorínom nastal až v 90-tych rokoch minulého storočia. Mnohé počas rokov nezáujmu podľahli zubu času i vandalom.


OCHOTA DOBROVOĽNÍKOV SA CENÍ

Na Slovensku je okolo 750 židovských cintorínov, spravuje ich Ústredný zväz židovských náboženských obcí SR (ÚZ ŽNO). „Z finančných a organizačných dôvodov sme schopní zabezpečiť údržbu len na približne 150 cintorínoch. Na údržbe týchto cintorínov spolupracujeme so samosprávami, občianskymi združeniami, školami a dobrovoľníkmi.Na údržbe cintorína v Starej Ľubovni sme sa dohodli s Gymnáziom Terézie Vansovej, teda jeho študentmi, za čo sme im vďační,“ priblížil za ÚZ ŽNO Henrich Stern.

Už v minulosti prešiel tunajší židovský cintorín na Ulici Janka Kráľa väčšou rekonštrukciou, ošetrili sa náhrobné kamene a oplotenie. Staroľubovniansky cintorín mal aj to šťastie, že sa oň začali zaujímať pozostalí. V roku 2001 to bola napríklad rodina Feldmanovcov z Londýna, a vďaka tomu sa uskutočnila väčšia obnova.


POSTUPNE SA OBNOVUJÚ ĎALŠIE CINTORÍNY

Neskôr sa podarilo obnoviť aj židovské cintoríny v Plavnici a Hniezdnom. Na svetlo sveta vyšiel nedávno aj židovský cintorín v Podolínci, ktorý bol desaťročia v zanedbanom stave v krovinách pri rieke Poprad smerom na Lomničku. Vyčistili ho skauti z regiónu. „Pri údržbe cintorína v Podolínci sme sa dohodli s miestnou samosprávou, za čo sme im tiež vďační. V minulom roku prebehla stavba oplotenia okolo tohto cintorína, súčasťou tohto projektu bude aj prednáška pre miestnych žiakov ohľadom histórie židovstva. Projekt je financovaný neziskovou organizáciou ESJF na záchranu židovských cintorínov vo východnej Európe,“ priblížil predseda Zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

(Pozn.: Materiál bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 43, 22. novembra 2023)


Comments


bottom of page