top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Talentovaní študenti si sadli k raňajkám spolu s vedením mesta

Updated: Jun 26, 2020


DSC00205

Primátor mesta Ľuboš Tomko pozval 19. novembra na raňajky 15 žiakov ľubovnianskych stredných škôl, ZUŠ a CVČ.


Po úvodnom privítaní a predstavení sa, žiaci s primátorom preberali environmentálnu problematiku napr. čo robiť so stále viac produkujúcim sa odpadom a či sa snažia separovať. Nevynechali ani otázku množstva áut v meste a snažili sa prísť na to, ako by sa hustá premávka v meste mohla zlepšiť. Primátor nezabudol ani na otázku či tí, ktorí môžu voliť, pôjdu k volebným urnám. Diskusia sa ďalej niesla v duchu otázky odchádzania mladých ľudí do zahraničia a bývania, ktoré je v porovnaní s Prešovom a Popradom na rovnakej cenovej úrovni ako v Starej Ľubovni. „Rozprávali sme sa o užitočných témach, ktoré ma zaujímali. Tiež sa mi páčilo, že aj my sme sa mohli pýtať a na otázky sme dostali adekvátnu odpoveď. Odporúčam aj ostatným zaujímať sa o rôzne mimoškolské aktivity, či už je to z umeleckého hľadiska, športu alebo dobrovoľníctva,“ uviedla Jasmína Michaela Potočková, ktorá sa, okrem iného, venuje hre na saxofón.


Žiaci boli ocenení na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení. Na raňajky s primátorom chodia žiaci, ktorí na svojich školách dlhodobo pôsobia a nie je to len o dosahovaní špičkových výkonov v rôznych súťažiach, olympiádach a iných podujatiach. „Sú usilovnými včeličkami vo svojich školských triednych kolektívoch, kluboch, krúžkoch, folklórnych súboroch a posúvajú svojou dobrovoľníckou činnosťou kolektívy dopredu. Táto činnosť sa nedá odmerať, ale je ju vidieť a vieme ju oceniť,“ povedala Eva Kollárová vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže. Všetci ocenení si prevzali diplom s poďakovaním za reprezentáciu mesta a školy.


Článok  bol publikovaný v Ľubovnianskych novinách č. 44 (26. november)


Comments


bottom of page