top of page
  • Writer's pictureRedakcia ĽN

VIDEO Tajomné krypty pod kostolom

Updated: Nov 12, 2020

To, čo si najstarší občania mesta dlhé roky šepkali, sa potvrdilo vďaka veľkej rekonštrukcii Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Dnes je isté, že pod kostolom sa nachádzajú tajomné krypty a miesto svojho posledného odpočinku tu našli viacerí občania mesta, zrejme vážení mešťania. Jedna z krýpt bude dokonca sprístupnená verejnosti. Udialo by sa tak už počas ostatných dušičkových sviatkov, žiaľ, pre pandemické opatrenia si budeme musieť ešte počkať.
Aj podzemie kostola prešlo archeologickým výskumom pred rekonštrukciou a potvrdili sa tak domnienky, že sú tu uložené ľudské pozostatky. Odborníci ako prví po vyše 60-tich rokoch, kedy sa naposledy kostol rekonštruoval a starousadlíci tvrdili, že pri odkrytí podlahy sa „prepadli“ do podzemných krýpt, uvideli tajomné priestory. Viaceré, zvlášť tie, ktoré ešte nie sú preskúmané, ostali opäť nedostupné, jedna miestnosť s kryptami sa však upravila tak, aby do nej mohla vkročiť široká verejnosť. „Najprv sa odtiaľ vyviezlo veľké množstvo hliny, priestor sa vyčistil, upravila sa podlaha, urobili sa schody zvonku a vstup aj s novými otváracími dverami z cortenového plechu. Tiež sa tu umiestnil zrenovovaný a pozlátený kríž, ktorý bol na zadnej fasáde kostola, aby toto miesto bolo dôstojné,“ uviedol dekan farnosti Pavol Lacko. Ako poznamenal, počas obnovy si všimli častú symboliku – ležatú osmičku ako symbol nekonečnosti a kríž, a preto tieto prvky zakomponovali aj do vstupných dverí a vetracích miestach na kostole, ktoré označujú krypty v kostole.

Farnosť plánovala otvoriť túto časť podzemia už počas 1. novembra. „Naším zámerom bolo sprístupniť tieto krypty, aby tu ľudia mohli prísť, pomodliť sa, zapáliť sviečku...,“ poznamenal dekan. Nateraz to ale súčasná situácia nedovoľuje, v budúcnosti ale chcú od 1. do 8. novembra krypty verejne sprístupniť.


Cintorín pod kostolom

Počkať si musia aj turisti, ktorí budú chcieť na vlastné oči vidieť tajomné miesta, kde sa nachádzajú hroby zamurované v stenách a označené tabuľkami. Najstarší je z roku 1786. „V tejto krypte sú pochovaní prevažne Prokopowitsovci. Existovalo ale veľa dohadov o týchto kryptách, nám sa podarilo zistiť, že toto miesto malo byť pôvodne určené ako priestor pre Boží hrob, keďže sa následne urobil hore v kostole, tak toto miesto sa zmenilo na krypty,“ priblížil Jakub Ondrej, riaditeľ Oblastnej organizácie Severný Spiš Pieniny, ktorá chce aj návštevu kostola s jeho skvostmi zahrnúť do ponúk pre turistov. „Samozrejme, je to pietne miesto a bude prístupné iba počas dušičkového obdobia a turistom iba so sprievodom v obmedzenom množstve,“ dodal.

Ako nám J. Ondrej priblížil, podzemie s ľudskými pozostatkami je oveľa priestrannejšie ako môžu návštevníci vidieť, nateraz však ostáva zamurované. Niektoré priestory videli odborníci iba vďaka georadarovému výskumu.

Ak však situácia dovolí, tento v podstate ďalší mestský cintorín, budú môcť čoskoro navštíviť súčasníci a uzrieť to, čo minimálne 60 rokov ostalo skryté pre ľudské oči. Teda jeho jednu zrekonštruovanú časť.


Článok bol uverejnený v Ľubovnianskych novinách č. 41(3. november 2020)Comments


bottom of page