top of page
  • Writer's pictureMgr. Helena Musalová

Téma zmeny zriaďovateľa Zš Za vodou žije!

Updated: Jul 10, 2020


DSC_0580

Vystúpenia občanov na ostatnom mestskom zastupiteľstve 21. septembra opäť otvorili tému zmeny zriaďovateľa Základnej školy Za vodou. Dvaja členovia za Radu rodičov a Radu školy sa dopytovali, prečo sa táto vážna téma ešte nedostala na pôdu mestského parlamentu. A či vôbec je ešte aktuálna.


„Minulý školský rok nám bola predstavená vízia spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), veľmi sa nám páčila a brali sme to ako hotovú vec,“ podotkol vo svojom vystúpení Jozef Bulko a pripomenul, že rodičia teraz nevedia, či to padlo alebo táto téma ešte žije. Aj Pavol Jeleň, ml. za Radu rodičov pripomenul, že v ZŠ za vodou už zdieľali aj nadšenie pri návšteve školy v Prešove, ktorú spravuje práve spol. DSA a kde tiež mali problém s poklesom žiakov a dnes sú veľmi spokojní. Pripomenul pritom skvelé výsledky žiakov Za vodou, napríklad aj v ostatnom testovaní deviatakov či na rôznych súťažiach.„Rodičia Za vodou pociťujú teraz veľkú neistotu,“ pripomenul zároveň rodič prváčky i to, že dezinformácie i rôzne fámy spôsobili, že viacerí práve preto dali svojich prvákov do iných škôl v meste.


Rozhodnú poslanci „Definitívne rozhodnutie ešte nie je,“ povedal k téme primátor Ľuboš Tomko a potvrdil, že na najbližšom riadnom rokovaní poslancov v novembri sa táto téma už dostane do programu. Ako poznamenal, do úvahy sa budú síce brať vyjadrenia rady rodičov i školy, ale hlavné slovo budú mať poslanci. Ako naznačil hovorca DSA Slavomír Maličkay, práve nie príliš veľkú vôľu poslancov „pustiť“ mestskú školu do rúk nemeckého prevádzkovateľa, sledovali už na neformálnych stretnutiach. „Sme ale pripravení pokračovať v ďalších rokovaniach. Samozrejme, všetko bude závisieť od vôle zúčastnených strán. Naša spoločnosť má záujem pomáhať rozvoju kvalitného vzdelávania len za všeobecného konsenzu,“ také je stanovisko spol. DSA, ktorá ponúka viaceré garancie, a to napríklad žiadne finančné nároky na rodičov, majetok školy zostáva stále samospráve, investície a zveľadenie školy, prebratie existujúcich pracovno-právnych záväzkov i manažmentu školy, atď. Napokon, dôkazy o dodržiavaní týchto sľubov sú, Deutsch-Slowakische Akademien ako najväčší súkromný zriaďovateľ na Slovensku spravuje od 1. septembra tohto roku už 9 škôl, od materských, základných a stredných. Či ale presvedčia aj poslancov sa nateraz nevie, volení zástupcovia občanov naznačili, že ide o veľmi vážne rozhodnutie a na novembrové zasadnutie chcú viac dôležitých informácií v širšom kontexte. Poznať chcú napríklad aj demografický vývoj predškolákov na viac rokov dopredu i dôsledné analýzy žiakov na všetkých mestských základných školách vrátane tých v iných zriaďovateľských pôsobnostiach na území mesta.

Foto: Mário Veverka


Článok bol publikovaný v ĽN č. 34 (26. september 2017)


Comments


bottom of page