top of page
  • Writer's pictureMgr. Miriama Sekelská

Téma vojny sa školám nevyhla, učitelia hľadajú vhodné formy

Po návrate z jarných prázdnin učitelia so žiakmi viedli v školách diskusie, kde odznievali najmä slová ako vojna, mier, konflikt, pokoj zbraniam, pomoc ľuďom v núdzi... Žiaci a študenti vnímajú aktuálne udalosti veľmi citlivo.


V každej spomenutej škole sa žiaci zapojili do rôznych charitatívnych zbierok. Niektorí dokonca v rámci svojich dobrovoľníckych mimoškolských aktivít počas víkendu pomáhali na hraniciach. V Cirkevnej základnej škole zas prebehol modlitbový maratón za mier.


Téma vojny znela priestormi škôl počas celého týždňa. Učitelia komunikáciu prispôsobovali primerane veku žiakov rešpektujúc hlavne ich záujem o diskusiu na túto tému.


Žiaci majú strach

„Žiaci spočiatku prejavili strach. Odsúdili vojnu, podporili Ukrajinu a jej ľud, hľadali vlastné riešenia pomoci. Navrhovali zbierky, modlitby, ubytovanie pre utečencov. V jednej triede skrsol nápad vyzbierať hračky pre deti z Ukrajiny,“ opísala Michaela Fábová, riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda.

Na diskusiu triedni učitelia využívali priestor na triednických hodinách alebo v rámci spoločenskovedných predmetov. „Na hodine geografie siedmaci spontánne nadviazali na otázku o novodobých problémoch Európskej únie a diskutovali o príčinách vypuknutia vojny, o úlohe prezidenta Ukrajiny v tejto vojne. Žiaci veľmi citlivo vnímajú situáciu na hraniciach s Ukrajinou, prejavujú empatiu k matkám a deťom utekajúcim pred bombardovaním,“ povedal Peter Höger, riaditeľ ZŠ Levočská.


Pokojne, aj s pomocou psychológa

Žiakov na druhom stupni zaujímalo hlavne to, ako sa dotýka otázka vojny na Ukrajine nášho štátu. „Situáciu intenzívne vnímajú, veď v médiách to vidia neustále. Dôležité je, aby nepodliehali panike z hoaxov, ale dokázali sa na vec pozrieť s nádejou v lepší zajtrajšok a vyriešenie konfliktu. Majú tiež obrovskú snahu a chuť pomôcť utekajúcim deťom,“ vykreslila situáciu Ivana Vresilovičová, zástupkyňa ZŠ Za vodou, podľa ktorej učitelia reagujú na otázky žiakov hlavne pokojne.

V ZŠ Komenského sa problematikou zaoberá aj školská psychologička, podľa ktorej deti najčastejšie kladú otázky: Kto zvíťazí? Má Ukrajina šancu vyhrať? Kedy to skončí? Sme aj my ohrození? Kto je lepší Putin alebo Ukrajina? „Niektorí žiaci to prežívajú viac, iní menej. Všetci však na to majú svoj názor, ktorý si priniesli z domáceho prostredia a ten prezentujú aj v škole,“ zhrnula psychologička Kristína Miklušová.


Čo zaujíma starších žiakov?

Starších študentov na stredných školách interesujú historické príčiny a význam tzv. historického práva. „Zaujímala ich aj pozícia Slovenska v tomto konflikte a čo môžeme, my, ako krajina, aj jednotlivci robiť, aký postoj by sme mali zaujať. Niektorí pociťujú strach a obavy zo stupňujúceho sa napätia, no mnohí si túto situáciu racionalizujú a spoliehajú sa na to, že Slovensko je súčasťou Európskej únie a NATO. Pre objasnenie historických, politických a strategických príčin vojny sme si pozreli video z platformy Dejepis inak. Následne sme diskutovali a analyzovali jednotlivé udalosti,“ predostrela Lucia Čandíková Paraličová z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša (CGSM).

Gymnazisti odmietajú agresiu, ktorá ohrozuje slobodu a životy ľudí na Ukrajine a pokúša sa o destabilizáciu mieru v Európe. „Pre blízkosť konfliktu sa zrazu vytratil pocit bezpečia, s čím prichádza prirodzená reakcia – strach. Cez prestávky mnohí sledujú aktuálne správy, diskutujú medzi sebou a, samozrejme, pýtajú sa aj na názory pedagógov. Na hodinách literatúry je prirodzený priestor na diskusiu. Najmä diela, v ktorých sa odrážajú dejiny 20. storočia, ponúkajú historické paralely. Aj prostredníctvom nich môžeme študentov viesť ku kritickému mysleniu, aby sa vedeli zorientovať aj v hybridnej vojne a pretlaku informácií. A naplno si uvedomovali cenu života v mieri,“ doplnil Ján Palša, pedagóg CGSM.

V Gymnáziu Terézie Vansovej sa riadili odporúčaniami pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnutie aktuálnej vypätej situácie na Ukrajine, ktoré vydalo ministerstvo školstva. „Našou snahou bolo upokojiť žiakov a vytvoriť kľudnú pracovnú a študijnú atmosféru,“ dodala riaditeľka Klaudia Satkeová.


Foto: archív ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Článok bol uverejnený v ľubovnianskych novinách č. 9 (9. marec 2022)

댓글

댓글을 불러올 수 없습니다.
기술적인 오류가 발생하였습니다. 연결 상태를 확인한 다음 페이지를 새로고침해보세요.
bottom of page